Show simple item record

dc.contributor.advisorPamuła-Behrens, Małgorzatapl_PL
dc.contributor.authorKościńska, Agnieszkapl_PL
dc.date.accessioned2020-01-13T12:26:30Z
dc.date.available2020-01-13T12:26:30Z
dc.date.issued2020-01-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/6654
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Filologiczny. Praca doktorska pod kierunkiem dr hab. prof. UP Małgorzaty Pamuła-Behrens.pl_PL
dc.description.abstractCelem rozprawy jest przedstawianie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli języka obcego ukierunkowanego zawodowo – przedmiotu realizowanego w szkołach kształcących w zawodzie. Rozprawa składa się z ośmiu części. Na część teoretyczną składa się trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym przedstawiona jest problematyka nauczania języka obcego w kształceniu zawodowym. Rozdział drugi przynosi rekapitulację wybranych zagadnień badawczych związanych z problematyką kompetencji zawodowych nauczycieli języka obcego (definicji i klasyfikacji), ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli JOZ. Treść rozdziału trzeciego stanowi zagadnienie rozwoju zawodowego nauczycieli JOZ. Część druga pracy to metodologiczne podstawy badania. Składa się ona z pięciu rozdziałów. Przedstawiają one metodologiczne i organizacyjne podstawy przeprowadzonych badań. Analiza sytuacji nauczycieli języka obcego ukierunkowanego zawodowo w obszarze doskonalenia zawodowego została dokonana na postawie pytań badawczych dotyczących oczekiwań szkoleniowych nauczycieli JOZ, bieżącej sytuacji w zakresie możliwości doskonalenia zawodowego, oceny przydatności proponowanych form oraz wsparcia, jakie otrzymują chcąc podnosić swoje kompetencje. Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzonych badań opracowana została propozycja szkolenia dla nauczycieli JOZ. Ramy teoretyczne szkolenia opracowane zostały na podstawie kryteriów przyjętych w naukach o zarządzaniu. Ostatnim rozdziałem rozprawy jest zakończenie, w którym to przedstawiono wnioski płynące z badania oraz wskazano kierunki przyszłych badań.pl_PL
dc.description.abstractThe doctoral dissertation focuses on foreign language (FL) teacher professional development (TPD), and especially the continuing professional development of teachers of foreign language for occupational purposes. The thesis attempts to bridge the gap in the TPD area by providing the specifications for a training for that very distinctive and demanding group of teachers. The following research questions were asked: - What are the needs of teachers of foreign language for occupational purposes in the field of professional development? - What activities do teachers of Language for Specific Purposes (LSP) undertake to develop professionally? - How do teachers assess current training possibilities of professional development in the field of a foreign language for occupational purposes? - Are teachers of foreign language for occupational purposes supported in their attempts to participate in professional development? In order to address these questions, a survey among Polish teachers of foreign language for occupational purposes was conducted. The dissertation consists of eight chapters. The first three focus on theoretical aspects such as foreign language for occupational purposes courses run in vocational schools, the competencies of teachers of foreign language for occupational purposes and professional development of FL teachers. These last two issues, although mainly presented in the educational context, are also briefly analysed from the perspective of management studies. The further four chapters refer to the survey and its results. The last one is a short summary of findings as well as the areas for further research.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectdoskonalenie zawodowe nauczycieli języka obcego ukierunkowanego zawodowopl_PL
dc.subjectnauczanie języka obcego ukierunkowanego zawodowopl_PL
dc.subjectkształcenie zawodowepl_PL
dc.subjectjęzyk obcy ukierunkowany zawodowopl_PL
dc.subjectkompetencje nauczycieli języka obcego ukierunkowanego zawodowopl_PL
dc.subjectforeign language teacher professional developmenten_EN
dc.subjectvocational schoolsen_EN
dc.subjectteacher competenciesen_EN
dc.subjectLSPen_EN
dc.titleDoskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych ukierunkowanych zawodowo – nowe perspektywy i wyzwaniapl_PL
dc.title.alternativeThe continuing professional development of teachers of foreign language for occupational purposes – new perspectives and challengesen_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record