Now showing items 1-1 of 1

    • Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych : ku społecznej jedności 

      Aleksander, Tadeusz; Szarota, Zofia; Czerniawska, Olga; Saran, Jan; Majerek, Bożena; Miś, Lucjan; Wołk, Zdzisław; Mirewska, Elżbieta; Matejek, Józefa; Zdebska, Ewelina; Lubińska-Bogacka, Magdalena; Urbanek, Jolanta; Banach, Marek; Gierat, Tadeusz Waldemar; Prokop, Jiří; Rozenbajger, Małgorzata; Kawula, Anna; Wnęk-Gozdek, Joanna; Baraniak, Barbara; Jordan, Maria; Gierszewski, Dorota; Cyboran, Beata; Bednarczyk, Henryk; Litawa, Aleksandra; Pabiańczyk, Anna; Seredyńska, Danuta; Wawrzyniak, Joanna K.; Orzechowska, Grażyna; Majewska-Kafarowska, Agnieszka; Domagała-Kręcioch, Agnieszka; Tomczyk, Łukasz; Barańska, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
      Celem opracowania jest zajęcie stanowiska w dyskusji nad rolą badań andragogicznych w wyznaczaniu bieżących i przyszłych kierunków polityki społecznej, w debacie nad rolą i funkcjami oświaty dorosłych wobec globalizacji, ...