Numer 7 (2015)

Spis treści:
  ROZPRAWY I STUDIA
 1. Poezja małej ojczyzny. Józefa Barana powroty do Borzęcina - Bolesław Faron
 2. Lidii Zamkow: Pamięć - niepamięć - re/mistyfikacja - Ewa Łubieniewska
 3. Mieszkanie poetyckie - koncepcja twórczości Władysława Wołkowskiego - Anna Wywioł
 4. Problem tożsamości i poetyka współczesnych sztuk wizualnych. Poetycka reinterpretacja dziedzictwa - Rafał Solewski
 5. Elektroniczne teksty: recykling kultury i zbiorowej tożsamości - Anna Ślósarz
 6. Wokół prowokacyjnych gier i masek - o twórczości grupy muzycznej Rammstein - Jakub Kosek
 7. Reprodukcja i reprezentacja - analiza związków w obrębie dyskursu feministycznego - Magdalena Stoch
 8. Medialność powieści – bariera tekstu – poetyki typograficzne. Propozycje medialnej krytyki powieści - Mikołaj Spodaryk
 9. Radosława Nowakowskiego świat nieopisany - Marcin Kania, Kazimierz Mrówak
 10. W kręgu doświadczeń migracyjnych reprezentantów pokolenia roczników siedemdziesiątych. Proza i film - Grzegorz Wójcik
 11. Odtekstowić świat: poetyckie afordancje w projekcie Dom wzgórz - Marek Pieniążek
 12. Od rewitalizacji do reinterpretacji - vintage w przestrzeni życia codziennego. Wybrane zagadnienia - Agnieszka Słaby
 13. Projekt Ersatz - Sława Harasymowicz
 14. SPRAWOZDANIA
 15. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Medialnej Co z tą edukacją medialną? Uwarunkowania, cele i perspektywy w dobie dynamicznych zmian technologicznych, społecznych i kulturowych - Aleksandra Ciejka
 16. Romowie w Polsce i Europie - od dyskryminacji do tolerancji - Klaudia Smaza
 17. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Gender – Edukacja – Praca. Cenzury płci i praktyki oporu Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 6–7.11.2014 - Jakub Kosek, Mikołaj Spodaryk
 18. Sprawozdanie z konferencji naukowej Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala - Wanda Matras-Mastalerz, Magdalena Stoch

Recent Submissions