Show simple item record

dc.contributor.authorKania, Marcinpl_PL
dc.contributor.authorMrówka, Kazimierzpl_PL
dc.date.accessioned2020-03-24T20:48:51Z
dc.date.available2020-03-24T20:48:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 176, Studia de Cultura 7 (2015), s. [119]-136pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/7027
dc.description.abstractArtykuł zawiera próbę filologiczno-filozoficznej analizy twórczości liberackiej Radosława Nowakowskiego – pisarza i muzyka związanego z grupą Osjan. Z uwagi na obszerny dorobek tego twórcy, piszący ograniczą się do omówienia reprezentatywnego dzieła Nowakowskiego, jakim jest napisany w latach 2002–2008 Traktat kartkograficzny czyli rzecz o liberaturze. Tekst ten ma bowiem cechy utworu literackiego, dzieła liberackiego, a przede wszystkim stanowi wykładnię poglądów filozoficznych i estetycznych autora. W aspekcie filologicznym został omówiony związek twórczości Nowakowskiego z liberaturą oraz stworzone przezeń pojęcie nieopisania świata, w aspekcie filozoficznym autorzy skoncentrowali się natomiast na kwestii tożsamości i różnicy ontologicznej. W pierwszej części artykułu zawarto krótką biografię Nowakowskiego oraz rekapitulację jego dotychczasowego dorobku artystycznego. W części drugiej poruszono związki twórczości tego artysty z liberaturą. W części ostatniej omówiono natomiast zjawisko nieopisania świata oraz przekroczenia ontologicznego dualizmu materii i ducha. Artykuł uzupełniono bibliografią dzieł liberackich Radosława Nowakowskiego powstałych do roku 2014.pl_PL
dc.description.abstractThe article contains an attempt of philological and philosophical analysis of Radosław Nowakowski’s works – a writer and a musician associated with the Ossian music group. Due to the vast achievements of this author, we limit our discussion to the Treatise on Pageography or a question of liberature, one of the most representative works of Nowakowski, which has been written in the years 2002–2008. This text has the features of a literary work and is a summary of the philosophical and aesthetic views of the author. The philological aspect is discussed in relationship with liberature and the concept of “non-description of the world” and the philosophical aspect is focused on the identity and the ontological difference. The first part of the article contains a brief biography of Nowakowski and a recapitulation of his artistic achievements. In the second part it is discussed the writer’s work in relationship with liberature. The last part is a reflection on the phenomenon of “non-description of the world” and on the overcoming of the ontological dualism of matter and spirit. The article is supplemented by the complete bibliography of the Radosław Nowakowski’s works created up to the year 2014.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectRadosław Nowakowskipl_PL
dc.subjectliberaturapl_PL
dc.subjectTraktat kartkograficzny czyli rzecz o liberaturzepl_PL
dc.subjectRadosław Nowakowskien_EN
dc.subjectliberatureen_EN
dc.subjectTreatise on Pageography or a question of liberatureen_EN
dc.titleRadosława Nowakowskiego świat nieopisanypl_PL
dc.title.alternativeRadosław Nowakowski’s Inexpressible Worlden_EN
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record