Numer 1 (2006)

Spis treści:
 1. Wstęp - Antoni Chronowski, Maciej Klakla
 2. O potrzebie dokształcania nauczycieli akademickich - Bogdan J. Nowecki
 3. Przekształcenia wykresów funkcji - Antoni Chronowski
 4. Teoretyczne i dydaktyczne aspekty nauczania o największym wspólnym dzielniku i najmniejszej wspólnej wielokrotności w zbiorze liczb naturalnych - Antoni Chronowski
 5. Kształtowanie odruchów - Jan Górowski, Adam Łomnicki
 6. O cechach podzielności liczb i odkrywaniu twierdzeń - Jan Górowski, Adam Łomnicki
 7. Gotowa wiedza i aktywność w matematycznym kształcenia na przykładzie kątów Langleya - Maciej Klakla
 8. Analiza błędów z geometrii elementarnej popełnianych przez kandydatów na studia matematyczne w Akademii Pedagogicznej w Krakowie dokonana na podstawie wyników egzaminów wstępnych na kierunek matematyka w latach 2003 i 2004 - Ewa Lubaś
 9. Aktywności matematyczne studentów inspirowane grami Penneya - Maciej Major, Barbara Nawolska
 10. Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej - Joanna Major, Zbigniew Powązka
 11. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na studiach podyplomowych - Bogdan J. Nowecki
 12. Koncepcja kształcenia nauczycieli - Bogdan J. Nowecki
 13. Ziarnista przestrzeń probabilistyczna w stochastyce dla nauczyciela - dydaktyczne osobliwości - Adam Płocki
 14. Z badań nad wprowadzeniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na I roku studiów matematycznych - Zbigniew Powązka
 15. Refleksje na temat określania wiedzy przedmiotowej nauczycieli matematyki - Mirosława Sajka
 16. Wyniki badań nad stanem nauczania statystyki opisowej w Polsce - Zofia Aleksandra Tomaszewska

Recent Submissions