Show simple item record

dc.contributor.authorSkowronek, Bogusławpl_PL
dc.date.accessioned2020-12-10T16:20:29Z
dc.date.available2020-12-10T16:20:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 299, Studia de Cultura 12 (1) (2020), s. [98]-106pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/9887
dc.descriptionDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.description.abstractW artykule omawiam cechy językowego dyskursu filmowego. Pokazuję artystyczną wagę i semantyczne znaczenie warstwy werbalnej w dziele kinematograficznym. Omawiając specyfikę języka w filmie, wykorzystuję głównie założenia mediolingwistyki i koncentruję się przede wszystkim na specyficznych antynomiach, napięciach, dialektycznych sprzecznościach, które charakteryzują sferę verbum w kinie. Antynomie owe dotyczą różnych aspektów języka, zarówno tych systemowych, jak i tekstowych oraz kognitywno-kulturowych.pl_PL
dc.description.abstractIn my article I discuss the characteristics of linguistic film discourse. I present the artistic significance and semantic meaning of the verbal dimension of a cinematographic work. While discussing the language in film I usually refer to the main tenets of mediolinguistics and I focus mostly on specific antinomies, tensions, and dialectic contradictions, which characterise the verbum sphere of the cinema. The antinomies relate to various aspects of language: systemic, textual, cognitive and cultural.en_EN
dc.description.sponsorshipDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectjęzyk w filmiepl_PL
dc.subjectmediolingwistykapl_PL
dc.subjectantynomie semantycznepl_PL
dc.subjectjęzykowy obraz światapl_PL
dc.subjecttekstowy obraz światapl_PL
dc.subjectlanguage in filmen_EN
dc.subjectmediolinguisticsen_EN
dc.subjectsemantic antinomiesen_EN
dc.subjectlinguistic image of the worlden_EN
dc.subjecttextual image of the worlden_EN
dc.titlePrzestrzenie dialogu. Antynomie językowego dyskursu filmowegopl_PL
dc.title.alternativeDialog space. Antinomies of linguistic film discourseen_EN
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record