Now showing items 1-2 of 2

  • Efekty dydaktyczne strukturalnego nauczania i uczenia się biologii 

   Palka, Ludwina (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1982)
   Analiza polskiej literatury z zakresu dydaktyki biologii wskazuje, że zajmowano się dotąd głównie metodami, środkami dydaktycznymi, organizacją pracy nauczyciela i ucznia, kontrolą i oceną osiągnięć ucznia. Małą natomiast ...
  • Wielostronne nauczanie w świetle badań empirycznych 

   Śnieżyński, Marian (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1991)
   Głównym celem nieustannych poszukiwań dróg prowadzących do unowocześnienia procesu nauczania, do jego intensyfikacji i optymalizacji, jest wyzwolenie u uczniów ich pełnej aktywności. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu ...