Now showing items 1-2 of 2

  • Praktyka rozwojowa w wychowaniu małego dziecka 

   Adamek, Irena (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1996)
   W rozdziale pierwszym wyjaśniono znaczenie pojęcia właściwości rozwojowych dziecka, zaproponowano program korzystny dla jego rozwoju, omówiono relacje między systemami wychowania w domu i w szkole, podkreślono ważność ...
  • Praktyka rozwojowa w wychowaniu małego dziecka 

   Adamek, Irena (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1998)
   Dla celów niniejszego opracowania wyróżniono za M. Żebrowską trzy podstawowe kryteria rozróżniania okresów rozwojowych dziecka: - sposób i poziom poznawania i uświadamiania sobie przez dziecko otaczającej rzeczywistości, - ...