Show simple item record

dc.contributor.authorZbijowska, Iwona
dc.date.accessioned2015-03-04T17:43:41Z
dc.date.available2015-03-04T17:43:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/146
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Filologiczny. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stanisława Koziary.pl_PL
dc.description.abstractCharakterystyka pracy w języku polskim: Kluczowym zagadnieniem pracy są mechanizmy dyskredytacji przeciwnika politycznego. Jako obszar badawczy obrano blogi prowadzone przez polityków (Joanna Senyszyn, Janusz Palikot, Janusz Korwin-Mikke, Joanna Mucha, Waldemar Pawlak, Marek Migalski, Ryszard Czarnecki). Praca wpisuje się ponadto w problematykę współczesnego dyskursu politycznego, języka nowych mediów, blogosfery, gier językowych. Wymienione powyżej aspekty zostały uwzględnione w procesie analizy. Z uwagi na charakter badanych tekstów oraz przyjęte procedury metodologiczne poruszone zostały zagadnienia aksjologiczne i problemy dotyczące intertekstualności oraz kwestie związane z takimi płaszczyznami języka, jak leksyka i onomastyka. Celem rozprawy jest próba usystematyzowania typów językowych mechanizmów dyskredytacji przeciwnika politycznego wykorzystywanych w blogowej przestrzeni komunikacyjnej. Korpus materiałowy obejmuje kilkaset wypowiedzi blogowych polityków z okresu październik 2009 - grudzień 2011.pl_PL
dc.description.abstractThe key issue of dissertation are the mechanisms of discredit a political opponent. As a research area was chosen blogs run by politicians (Joanna Senyszyn, Janusz Palikot, Janusz Korwin-Mikke, Joanna Mucha, Waldemar Pawlak, Marek Migalski, Ryszard Czarnecki). The dissertation also raises the issue of contemporary political discourse, the language of new media, the blogosphere, language games. The listed aspects are taken into account in the analysis. Due to the nature of the texts studied and adopted methodological procedures were discussed axiological issues and problems of intertextuality and issues related to such planes of the language as vocabulary and onomastics. The purpose of the dissertation is an attempt to systematize the types of linguistic mechanisms used to discredit a political opponent in the blogosphere. The material includes the hundreds of blog posts of politicians from the period October 2009 - December 2011.
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectdyskredytacjapl_PL
dc.subjectblogpl_PL
dc.subjectjęzyk politykipl_PL
dc.subjectmediapl_PL
dc.subjectdiscreditpl_PL
dc.subjectpolitical languagepl_PL
dc.titleJęzykowe mechanizmy dyskredytacji przeciwnika we współczesnym dyskursie politycznym (na materiale wybranych blogów)pl_PL
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record