Now showing items 1-10 of 10

  • Antropologia literacka jako perspektywa dla dydaktyki polonistycznej 

   Pieniążek, Marek (2010)
   The text indicates literary anthropology as a method offering Polish studies at school interpretation tools adequate to after-modern cultural conditions. However, the structural paradigm of the humanities is recognized ...
  • Artystyczne transmisje afektu 

   Pieniążek, Marek (2019)
   W artykule przedstawiam formy wykorzystania afektu w edukacji artystycznej. Doświadczenia emocjonujących spotkań z miejscami, w których powstawały ważne spektakle, gdzie tworzyli wielcy artyści i poeci, są wskazane jako ...
  • Edukacja performatywna jako skuteczny model nauczania 

   Pieniążek, Marek (2014)
   The article presents the author’s own teaching method, learner as a cultural actor, used on elective courses devoted to the theatre. It discusses the ways of theatricalization of learning space, shows how to combine ...
  • Lekcja polskiego w płynnej nowoczesności. Uczeń jako aktor kulturowy 

   Pieniążek, Marek (2011)
   The author poses a question of the model of Polish language education required by contemporary students as well as diagnoses the situation of adolescents in the postmodern cultural environment. He also indicates the ...
  • Odtekstowić świat: poetyckie afordancje w projekcie Dom wzgórz 

   Pieniążek, Marek (2015)
   Autor omawia współczesne uwarunkowania kulturowe, pozwalające jednostkom na samodzielne konstruowanie tożsamości. Podkreśla również, iż w obszarach sztuki i nauki dochodzi obecnie do wykraczania poza klasyczne podziały ...
  • Polskie vs. czeskie lekcje zdalne. 3:0 dla Czechów 

   Pieniążek, Marek (2022)
   W artykule porównuję lekcje zdalne realizowane przez stacje telewizyjne w Polsce i w Czechach w czasie lockdownu. Sprawdzam, jak z wyzwaniami edukacyjnymi doby pandemii poradzili sobie medialni producenci i nauczyciele, ...
  • Postmedia w mediach: przypadek teatru 

   Pieniążek, Marek (2020)
   Artykuł poświęcony jest obecności postmediów w przestrzeni współczesnych przedstawień teatralnych. Autor wykorzystuje kategorię tak zwanego postteatru. W kontekście diagnoz kultury postmedialnej proponuje spojrzenie na ...
  • Postprawda jako narzędzie konstruowania rzeczywistości: przykład Amber Gold 

   Bogacz, Monika; Pieniążek, Marek (2019)
   Autorzy diagnozują współczesność jako zdominowaną przez medialne kreacje, koncentrują się przy tym na pojęciu postprawdy. Wskazują na sposoby konstruowania wiarygodnych obrazów rzeczywistości poprzez specjalne strategie ...
  • Transmedialne „ja” – czyli podmiot performatywny w relacji z kulturą 

   Pieniążek, Marek (2013)
   The author discusses the performative production of identity by the reception of films, theatre and installation art space. The author emphasizes the transgressive way of participation in cyberspace. Modernist, “locating” ...
  • Wielopole wielokrotnie: przestrzenna reżyseria afektu 

   Pieniążek, Marek (2019)
   The article presents the forms of repetition in the creation and reception of Tadeusz Kantor’s performances. Krakow cellars, Kantor’s home in Wielopole and school class in Bielkowo near Łazy in Pomerania connect here the ...