Now showing items 1-1 of 1

    • Afazja dziecięca : próba opisu językoznawczego 

      Żywot, Anna (2011)
      Celem badań była językoznawcza analiza wypowiedzi dzieci ze zdiagnozowaną afazją/dysfazją dziecięcą tj. próba wyodrębnienia i opisania charakterystycznych zjawisk we wszystkich podsystemach języka. Za Romanem. Jakobsonem ...