Now showing items 1-1 of 1

    • Proza Stefana Chwina między autobiografią a fikcją 

      Głogowska-Gryziecka, Barbara (2011)
      Praca ukazuje prozę Stefana Chwina w aspekcie jej związków z tradycją autobiograficzną oraz diarystyczną, podkreśla się w niej hybrydowy i niejednorodny charakter utworów prozatorskich gdańskiego pisarza, wskazuje na relacje ...