Now showing items 1-2 of 2

  • Topika biblijna w polsko-żydowskiej i polskiej poezji o Zagładzie 

   Hajduk, Anna (2022-04-25)
   Obecność topiki staro- i nowotestamentowej w polsko-żydowskiej i polskiej poezji podejmującej temat Szoa to niezwykle ważne i interesujące zjawisko literacko-kulturowe, wymagające szczegółowego omówienia. Niniejsza ...
  • Władysław Szlengel. Autor – Dzieło – Publiczność 

   Kowalczyk, Adam (2020-01-10)
   W pracy doktorskiej zostały zebrane, przeanalizowane i usystematyzowane informacje na temat Władysława Szlengla – poety, pisarza i artysty scenicznego. Urodził się w 1912 roku w Warszawie. Artysta zginął prawdopodobnie ...