Now showing items 1-1 of 1

    • Pożyczki romańskie w nabywaniu języka polskiego jako obcego 

      Jasińska, Agnieszka (2012)
      Celem pracy było opisanie roli zapożyczeń romańskich w budowaniu kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej cudzoziemców uczących się polskiego jako języka obcego. W części teoretycznej przeprowadzono analizę zapożyczeń ...