Now showing items 1-1 of 1

    • (Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych 

      Kosek, Jakub (2017-06-29)
      Rozprawa doktorska oscyluje wokół zagadnienia (auto)biograficznych narracji transmedialnych twórców rockowych. Niniejsza praca składa się z wprowadzenia, trzech rozdziałów i podsumowania. Pierwszy rozdział zatytułowany ...