Now showing items 1-1 of 1

    • Władysław Szlengel. Autor – Dzieło – Publiczność 

      Kowalczyk, Adam (2020-01-10)
      W pracy doktorskiej zostały zebrane, przeanalizowane i usystematyzowane informacje na temat Władysława Szlengla – poety, pisarza i artysty scenicznego. Urodził się w 1912 roku w Warszawie. Artysta zginął prawdopodobnie ...