Now showing items 1-5 of 5

  • Proza Mariana Pankowskiego jako projekt literatury innowacyjnej 

   Burnatowski, Jan (2016-06-20)
   Praca jest próbą ustalenia głównych zasad artystycznego światopoglądu Mariana Pankowskiego. W tym celu autor, jako pierwszy przeanalizował całość korespondencji pisarza z Jerzym Giedroyciem zgromadzonej w Archiwum Instytutu ...
  • Recepcja sztuk Federica Garcii Lorki na scenach polskich 

   Wojtusik, Zofia (2015)
   Federico Garda Lorca jest w Polsce autorem znanym i nieznanym. Znanym - ponieważ od roku 1948 w polskich teatrach zawodowych odbyło się ponad 120 premier jego sztuk, ukazało się wiele wydań jego poezji, poświęcono mu ...
  • Teatralne interpretacje dramaturgii włoskiej na scenach Krakowa w latach 1956-1989 

   Koman, Aleksandra (2022-07-07)
   Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o warunki recepcji włoskiej literatury w krakowskich teatrach – natury artystycznej i politycznej – oraz ukazanie przemian w doborze repertuaru ...
  • Topika biblijna w polsko-żydowskiej i polskiej poezji o Zagładzie 

   Hajduk, Anna (2022-04-25)
   Obecność topiki staro- i nowotestamentowej w polsko-żydowskiej i polskiej poezji podejmującej temat Szoa to niezwykle ważne i interesujące zjawisko literacko-kulturowe, wymagające szczegółowego omówienia. Niniejsza ...
  • Władysław Szlengel. Autor – Dzieło – Publiczność 

   Kowalczyk, Adam (2020-01-10)
   W pracy doktorskiej zostały zebrane, przeanalizowane i usystematyzowane informacje na temat Władysława Szlengla – poety, pisarza i artysty scenicznego. Urodził się w 1912 roku w Warszawie. Artysta zginął prawdopodobnie ...