Now showing items 1-1 of 1

    • Powiastka filozoficzna w dwudziestoleciu międzywojennym 

      Starachowicz, Katarzyna (2016-10-06)
      Rozprawa podejmuje próbę hermeneutyki gatunku, traktując odczytania powiastek filozoficznych Voltaire’a i Denisa Diderota jako projekt, jako „rzutowanie się poza siebie”. Za propozycją Paula Ricoeura poszukuje określeń ...