Now showing items 1-1 of 1

    • Nomina deminutiva i hipocoristica w dialektach rosyjskich 

      Ziemianek, Anna-Maria (2012)
      W ramach swojej pracy pod tytułem Nomina deminutiva i hipocoristica w dialektach rosyjskich podjęłam badania poświęcone zagadnieniu deminutywizacji i hipokoryzacji rzeczowników w dialektach rosyjskich, które to badania ...