Numer 11 (2016)

Spis treści:
 1. Pochwała filologii. Laudacja na cześć Profesora Bogdana Walczaka z okazji nadania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Stanisław Koziara
 2. ARTYKUŁY I ROZPRAWY
 3. Językoznawstwo – dyscyplina humanistyczna - Bogdan walczak
 4. Badania historycznojęzykowe w siedemdziesięcioletniej historii Katedry Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Maciej Mączyński
 5. Współczesny czeski przekład biblijny : metamorfozy metody i kształtu - Josef Bartoň
 6. Słowiańszczyzna znana i nieznana. O przeszłości i współczesności słowiańskich języków literackich - Irena Bogocz
 7. O śląskiej frazeologii i paremiologii toponimicznej - raz jeszcze - Renata Dźwigołk
 8. Staro- i średniopolskie nazwy ciast - Zuzanna Krótki
 9. Znaczenie i funkcja motywu lilii w warmińsko- mazurskich pieśniach ludowych - Ewelina Lechocka
 10. O potrzebie badań nad dziedzictwem kultury materialnej utrwalonym w polskiej frazeologii i paremiologii - Ewa Młynarczyk
 11. Współczesny dyskurs polityczny a zjawisko nowomowy - Bogusław Skowronek
 12. Polska literatura piękna źródłem reproduktów w powieściach Małgorzaty Musierowicz - Anna Tyrpa
 13. Polityczna rozrywka czy nowa retoryka? : w stronę współczesnej widoczności medialnej polityków - Agnieszka Walecka-Rynduch
 14. Badania nad imionami zakonnymi - Ewa Zmuda
 15. RECENZJE
 16. „Onomastica”. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych, Rocznik LX, 2016, ss. 461 - Krystyna Kowalik
 17. Barbara Mitrenga, Zmysł smaku. Studium leksykalno- semantyczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ss. 291 [5]- Iwona Steczko

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica są dostępne na licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych) .


Recent Submissions