Now showing items 1-8 of 8

  • Praktyka rozwojowa w wychowaniu małego dziecka 

   Adamek, Irena (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1996)
   W rozdziale pierwszym wyjaśniono znaczenie pojęcia właściwości rozwojowych dziecka, zaproponowano program korzystny dla jego rozwoju, omówiono relacje między systemami wychowania w domu i w szkole, podkreślono ważność ...
  • Praktyka rozwojowa w wychowaniu małego dziecka 

   Adamek, Irena (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1998)
   Dla celów niniejszego opracowania wyróżniono za M. Żebrowską trzy podstawowe kryteria rozróżniania okresów rozwojowych dziecka: - sposób i poziom poznawania i uświadamiania sobie przez dziecko otaczającej rzeczywistości, - ...
  • Przygotowanie dzieci do szkoły w warunkach rozwijającego się wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich : (druga połowa XIX wieku - 1918 rok) 

   Adamek, Irena (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1999)
   W części empirycznej ukazałam: 1. Walory zastosowania konkretnej metody diagnozowania dzieci za pomocą „Kwestionariusza pojęć i poglądów” J.W. Dawida, w wersji zmodyfikowanej przez A. Szycównę. 2. Transformację ...
  • Teoria i praktyka przygotowania dzieci do szkoły w warunkach rozwoju polskiego przedszkola : (druga połowa XIX wieku-1918 rok) 

   Adamek, Irena (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000)
   The study shows the level of completed research in theory and practise of shool preparation of children in the church-governed day-nurseries, and also analyses the timeless elements which can be adopted to educational ...
  • Umiejętności dydaktyczne nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej : stan oraz próby ich kształtowania 

   Adamek, Irena (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1989)
   Rozpoczynając badania na temat umiejętności dydaktycznych nauczycieli autorka była świadoma, iż jest to zadanie trudne, równocześnie jednak zdawała sobie sprawę z konieczności ich podjęcia. Zaprezentowane w pracy ...
  • Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej 

   Adamek, Irena; Szarota, Zofia; Żmijewska, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   Poszukiwanie wartości rudymentarnych czy też summum bonum (wartości najwyższej) nie było celem przedstawianego Czytelnikowi zbioru. Intencją redaktorek tomu było zabranie głosu w interdyscyplinarnym dialogu dotyczącym ...
  • Wychowanie w wartościach i do wartości 

   Adamek, Irena (2013)
   Wychowanie jest dynamicznym procesem, na który składa się wiele czynników wzajemnie na siebie wpływających, ale szczególne znaczenie mają najważniejsze podmioty w nim występujące, jakimi są wychowanek i wychowujący. ...
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 1982-1996 : praca zbiorowa 

   Kiryk, Feliks; Ruta, Zygmunt; Jędrzycka, Danuta; Trzaska, Tadeusz; Białek, Józef Zbigniew; Skowronek, Stefan; Padoł, Roman; Henzel, Janusz; Jochym-Kuszlikowa, Ludwika; Martowicz, Jolanta; Muryn, Teresa; Jarowiecki, Jerzy; Popiołek-Rodzińska, Irena; Kuźma, Józef; Szewczyk, Emil; Adamek, Irena; Muchacka, Bożena; Mikrut, Adam; Wyczesany, Janina; Pilecka, Władysława; Rudkowska, Grażyna; Morbitzer, Janusz; Schimscheiner, Lucjan; Zamachowski, Władysław; Górz, Bronisław; Nowecki, Bogdan; Kuś, Czesław; Śmiga, Włodzimierz; Kreiner, Jerzy; Jaracz, Kazimierz; Korohoda, Maria Jolanta; Bruzda, Grażyna; Orłowska, Barbara; Dryja, Franciszek; Wildhardt, Teresa; Ruta, Adam; Niziołek, Marian; Marmon, Wacław; Ryś, Jan; Urbanek, Jolanta; Kałużny, Jan; Jasieński, Juliusz; Polmiński, Wiesław; Soborski, Wojciech; Wrona, Leszek; Pytel, Dariusz; Ragan, Artur; Wójtowicz, Bogdan; Jewuła, Krzysztof; Zieliński, Jacek; Michalski, Czesław (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1996)