Show simple item record

dc.contributor.advisorSzczerbowski, Tadeusz
dc.contributor.authorTrochimiuk, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-12-30T08:19:05Z
dc.date.available2015-12-30T08:19:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/707
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Filologiczny. Praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Tadeusza Szczerbowskiego.pl_PL
dc.description.abstractRozprawa jest próbą analizy wybranych językowych wykładników emocji, które pojawiły się w Bolesława Prusa i jej angielskim przekładzie - The Doll. W pracy omówione zostały leksykalne i fonetyczne nośniki emotywnych komunikatów (verba sentiendi, interiekcje, inwektywy, metafory oraz czasowniki mówienia), za pomocą których fikcyjni nadawcy świadomie lub bezwiednie wyrażają swój stosunek do otaczającej ich rzeczywistości. Wszystkie wymienione elementy języka emocji analizowane są w kontekście sygnałów niewerbalnych, którym polski pisarz powierzył istotną rolę konsekwentnego wspomagania ekspresywnej intencji dzieła (intentio operis). Przedmiotem zainteresowań są również różnice między oryginałem i angielskim przekładem.
dc.description.abstractThe dissertation aspires to analyse a selection of lingual indicators of emotions extracted from Lalka by Bolesław Prus and its English translation - The Doll. Lexical and phonetic conveyors of emotive messages (verba sentiendi, interjections, invectives, metaphors and verbs of saying) used by fictional characters to express their attitude towards the world around them constitute the focus of analysis. All of the abovementioned elements of expressive language are examined in the light of nonverbal cues, which were consistently used by the Polish writer to assist the emotive intention of the text (intentio operis). The differences between the original and the English translation of the novel are also investigated.
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectjęzykowe wykładniki emocji
dc.subjectnazwy emocji
dc.subjectinteriekcje
dc.subjectinwektywy
dc.subjectmetafory
dc.subjectczasowniki mowy
dc.subjectsygnały niewerbalne
dc.subjectprzekład
dc.subjectodbiorca
dc.subjectintencja dzieła
dc.subjecttekst
dc.subjectkontekst
dc.subjectkomunikat
dc.subjectznaczenie
dc.subjectinterpretacja
dc.subjectlingual indicators of emotion
dc.subjectlabels of emotions
dc.subjectinterjections
dc.subjectinvectives
dc.subjectmetaphors
dc.subjectverbs of saying
dc.subjectnonverbal cues
dc.subjecttranslation
dc.subjectinterpreter
dc.subjectintention of the text
dc.subjecttext
dc.subjectmessage
dc.subjectmeaning
dc.subjectinterpretation
dc.titleJęzykowe wykładniki emocji w angielskim przekładzie Lalki Bolesława Prusapl_PL
dc.title.alternativeLingual indicators of emotion in the English translation of The Doll by Bolesław Prus
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record