Show simple item record

dc.contributor.authorGucwa-Porębska, Katarzynapl_PL
dc.date.accessioned2021-09-27T06:38:09Z
dc.date.available2021-09-27T06:38:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-83-8084-124-6
dc.identifier.isbn(e-ISBN) 978-83-8084-142-0
dc.identifier.issn0239-6025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/10840
dc.description.abstractKsiążka została podzielona na dwie części. Część pierwsza zawiera teoretyczne ujęcie procesu starzenia się w kontekście pomocy postpenitencjarnej i przygotowania do życia na wolności osób powyżej 60 r.ż., przebywających w izolacji penitencjarnej. W tej części przedstawiłam strukturę ludności 60+ pod względem danych statystycznych, zwróciłam uwagę na rolę domów pomocy społecznej jako instytucji wspierających osoby starsze, opisałam formy wsparcia w ramach pomocy postpenitencjarnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na udzielające go podmioty, omówiłam proces reintegracji społecznej z uwzględnieniem konkretnych programów readaptacyjnych realizowanych w jednostkach penitencjarnych. Następnie opisałam rolę, jaką środowisko lokalne odgrywa w realizacji pomocy postpenitencjarnej na wolności. Przedstawiłam też obraz percepcji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne w opinii środowiska oraz pokazałam formy wsparcia i zadania społeczności lokalnej w procesie readaptacji społecznej osób 60+ w środowisku wolnościowym. Część druga publikacji zawiera opis badań własnych, obejmujący ich metodologiczne podstawy, tj.: cel badań, problematykę badawczą, problem główny i pytania szczegółowe, metody i narzędzia badawcze. W tej części dodatkowo przedstawiłam wybrane elementy historii życia osadzonych 60+, wykorzystując analizę indywidualnych przypadków, oraz podsumowałam wyniki zebrane przy użyciu Kwestionariusza Orientacji Życiowej Antonovsky’ego SOC-29. Uważam, że podjęcie w książce tematyki form wsparcia i pomocy postpenitencjarnej dla osób 60+ po pobycie w izolacji więziennej to ważna próba przybliżenia marginalizowanego i niezbadanego dotąd zagadnienia. Jako odbiorców tej publikacji mam na myśli przede wszystkim studentów resocjalizacji i pracy socjalnej, pracowników Służby Więziennej i Kuratorskiej Służby Sądowej. Ponadto sądzę, że zarówno część teoretyczna, jak i przedstawione wyniki badań mogą być cennym źródłem wiedzy dla szerszej grupy odbiorców zainteresowanych tematyką pomocy postpenitencjarnej skierowanej do osób starszych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Krakówpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 834pl_PL
dc.subjectwięźniowiepl_PL
dc.subjectresocjalizacjapl_PL
dc.subjectseniorzypl_PL
dc.subjectpomoc postpenitencjarnapl_PL
dc.titlePomoc postpenitencjarna w środowisku wolnościowym dla osób 60+ : przykłady oddziaływańpl_PL
dc.typeBookpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record