Show simple item record

dc.contributor.authorMatras-Mastalerz, Wandapl
dc.date.accessioned2023-10-04T13:12:44Z
dc.date.available2023-10-04T13:12:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-83-8084-619-7
dc.identifier.isbn978-83-8084-620-3 (e-ISBN)
dc.identifier.issn2450-7865
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/12488
dc.description.abstractNiniejsza monografia odnosi się do najbardziej znamiennego fragmentu dziejów tygodnika "Przekrój": okresu redagowania przez twórcę, pomysłodawcę i najwybitniejszego w jego historii redaktora naczelnego Mariana Eilego. Jednym z nadrzędnych celów badań było ukazanie znaczenia pisma pełniącego funkcję swoistego „salonu literackiego” nie tylko w skali krakowskiej, ale również promieniującego na cały kraj, a także jego wpływu na kształtowanie się oblicza polskiego dziennikarstwa 2. Jak podkreślał Walery Pisarek, magazyn ten wysoko oceniano w środowisku dziennikarskim i wydawniczym, gdzie „przekrojowa” szkoła redagowania przez wiele lat uchodziła za wzór elegancji 3. Przyjęto również hipotezę, że „Przekrój” był tygodnikiem kulturotwórczym, socjalizacyjnym i integracyjnym o dużej sile oddziaływania. „Europeizował” czytelników, popularyzował literaturę i sztukę, dobre obyczaje i postawę liberalną. Jednocześnie, jak pokazywała Antonina Kłoskowska na przykładzie „przekrojowego” oswajania Picassa, w tygodniku widoczne było zjawisko „wedetyzacji”, czyli „poklepywania po ramieniu wybitnych twórców”, a więc strategia typowa dla homogenizacji kultury 4. Badania autorki niniejszej książki zmierzały również do ustalenia, jakie były metody popularyzacji literatury, w jaki sposób, w jakim stopniu i jak często pismo informowało o nowościach wydawniczych, zagadnieniach historycznoliterackich, problemach bieżącego życia literackiego, kulturalnego i obyczajowego. Książka składa się z dwóch tomów, w których zawarto łącznie siedem rozdziałów. W ich konstruowaniu przyjęto cezurę czasową, a materiał został przedstawiony w układzie chronologicznym. Tom pierwszy dotyczy genezy „Przekroju” i jego rozwoju w latach 1945–1948, w tomie drugim omówiono wyniki analizy prasoznawczej tygodnika za lata 1949–1969. Całość została podzielona na trzy etapy: okres pomiędzy zjazdem szczecińskim a przełomem październikowym (1949– 1956), czasy „małej stabilizacji” (1957–marzec 1968) oraz schyłek epoki Mariana Eilego (marzec 1968–1969). W pracy wykorzystano kilka metod badawczych. Przy tworzeniu pierwszego rozdziału, omawiającego pojęcie magazynu, zastosowano metodę opisową z wykorzystaniem literatury przedmiotu. Pomocna również okazała się metoda porównawcza przy umiejscawianiu „Przekroju” na tle innych magazynów kulturalno-literackich.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Krakówpl
dc.relation.ispartofseriesPrace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1024pl
dc.subjectMarian Eilepl
dc.subjecttygodnik "Przekrój"pl
dc.subjectczasopismopl
dc.subjectkultura literackapl
dc.subjectkultura artystycznapl
dc.titleKultura literacka i artystyczna na łamach "Przekroju" Mariana Eilego. Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945-1948. T. 1pl
dc.typeBookpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record