Now showing items 1-3 of 3

  • Cele nauczania geografii 

   Zając, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1991)
   Centralnym zagadnieniem w rozważaniach nad procesem edukacji powinny być cele kształcenia. Wszystko bowiem, co dotyczy programów i materiału nauczania, metod i środków dydaktycznych oraz kontroli i oceny uczniów, jest ...
  • Dobór i układ treści w szkolnym podręczniku geografii 

   Piskorz, Sławomir (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1979)
  • Materializm funkcjonalny w nauczaniu geografii 

   Zając, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1980)
   W niniejszej pracy pragniemy dać wyraz przekonaniu, że teoria materializmu funkcjonalnego winna stać się podstawą formułowania celów i ich realizacji w zakresie nauczania geografii w szkole ogólnokształcącej. W kolejnych ...