Now showing items 1-20 of 66

  • Contemporary Determinants of Security Education 

   Kaźmierczak, Danuta (2019)
   Współcześnie jesteśmy świadkami głębokiej i wielowymiarowej transformacji cyfrowej usług, produktów i modeli biznesowych, która w efekcie daje nową jakość życia, ale także potęguje istniejące lub tworząc nowe zagrożenia. ...
  • E-administracja. Skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej 

   Dudzik, Sławomir; Kawka, Inga; Śliwa, Renata (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, 2022)
   Niniejsza książka zawiera artykuły przygotowane na podstawie przedstawionych na konferencji referatów. Zebrane w monografii opracowania dotyczą bardzo szerokiego spektrum zagadnień związanych z cyfrową transformacją ...
  • E-administracja. Wyzwania dla cyfrowych usług publicznych w Unii Europejskiej 

   Mengès-Le Pape, Christine; Grabowska, Marta; Zielińska, Kinga Sabina; Kawka, Inga; Cebera, Agata; Firlus, Jakub Grzegorz; Kosicki, Tomasz; Kostić, Miomira P.; Fyshchuk, Iryna; Kastelik-Smaza, Agnieszka; Śliwa, Renata; Volkova, Yuliia; Leheza, Yuliia; Ruczkowski, Piotr; Grzybowski, Tomasz; Jaśkiewicz, Jacek; Kawczyńska, Monika; Nodżak, Agata; Sołtysińska, Aleksandra; Beroud, Alan (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, 2024)
   Publikacja podzielona jest na cztery części: pierwsza – Ochrona unijnych wartości i praw podstawowych jako odpowiedź na ryzyko związane z cyfryzacją usług publicznych, druga – Inkluzywne cyfrowe usługi publiczne, trzecia ...
  • Edukacja dla bezpieczeństwa : istota i uwarunkowania 

   Włodarczyk, Ewelina; Sadowska-Wieciech, Elżbieta; Rokitowska, Justyna (Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, Kraków, 2018)
   W dobie proliferacji zagrożeń współczesnego świata szczególnie mocno uwydatnia się potrzeba projektowania i realizacji szeroko pojętej edukacji dla bezpieczeństwa. Stanowi ona jeden z głównych filarów systemu bezpieczeństwa ...
  • Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990 

   Kilian, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
   Celem badawczym niniejszej pracy jest analiza czynników kształtujących styl myślenia politycznego emigracyjnych narodowców – członków SN, publicystów „Myśli Polskiej” – grupy ideowej reprezentującej pierwsze pokolenie ...
  • Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku. Studium historyczno-polityczno-gospodarcze 

   Kłaczyński, Robert (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
   Monografia Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku. Studium historyczno-polityczno-gospodarcze obejmuje swoim zakresem obszar badawczy relacji wewnętrznych oraz polityki zagranicznej Białorusi ...
  • Green skills in the field of Social Economy 

   Kowalska, Katarzyna; Szczygieł, Elżbieta; Szyja, Paulina; Śliwa, Renata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2022)
   Climate change has brought the irresistible pressure toward a paradigm shift focused more on the complex consequences of environmental and social crises. Inclusive-ecological-transition-driven role of the Social Economy ...
  • Human Security - the Main Concern of the 21st Century 

   Kaźmierczak, Danuta (2018)
   All types of risks, ecological, natural disasters or the ones provoked by human activity, no matter whether they have local, regional or global range, all of them affect a human being. The combination of economic, ...
  • The Inclusive Methods in an Exclusive Club – about the Character of Some Conditions Hindering Co-Deciding in Local Communities 

   Sroka, Jacek; Podgórska-Rykała, Joanna (2021)
   The text constitutes a voice in the discussion pending in Poland on the issue of the possibility of deliberative ‘opening’ of public decision- making processes. In the metaphor used in the title the expression ‘the ...
  • Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920–1939 

   Jastrzębski, Jarosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
   Tytuł niniejszej rozprawy: Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920-1939, jednoznacznie wskazuje pytanie badawcze, na które stanowi ona odpowiedź. Celem tej pracy jest ...
  • Kwalifikacje nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa 

   Włodarczyk, Ewelina (2019)
   Artykuł obejmuje problematykę kwalifikacji nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa. Szczegółowo omawiane będą wymagania względem nauczycieli oraz zakres ich przygotowania do pełnienia roli zawodowej w ramach kształcenia ...
  • Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej 

   Chwedoruk, Rafał; Śliwa, Michał; Samuś, Paweł; Pietrzak, Jacek; Oberhaus, Salvador; Juchnowski, Rafał; Jastrząb, Łukasz; Wasilewski, Krzysztof; Politt, Holger; Kochnowski, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
   Przeszłość stanowi inspirację. Do namysłu - dla wszystkich, do badań - dla mniej lub bardziej profesjonalnych zainteresowanych. Jest elementem społecznej pamięci. Społecznej - to znaczy wielu ludzi i wielu różnych ...
  • Local governance : ideas, concepts, experiences and goals for the future 

   Piasecki, Andrzej K.; Sieklucki, Dominik; Krzewińska, Aneta; Gurdek, Magdalena; Zabdyr-Jamróz, Michał; Sześciło, Dawid; Wilk, Bartosz; Baciak, Przemysław; Sroka, Jacek; Podgórska-Rykała, Joanna; Augustyniak, Monika; Wasil, Justyna; Sidor, Monika; Bieniek, Karol (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  • Medialna manipulacja informacją w wojnie hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie 

   Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2018)
   W artykule autorzy podjęli próbę analizy wojny informacyjnej i roli mediów w wojnie hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie. Jej kluczowym czynnikiem nie jest przewaga militarna, ale informacyjna i informatyczna. W tekście ...
  • Medialne obrazy świata. T. 2, Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych 

   Idzik, Jakub; Klepka, Rafał; Piekarz, Michał; Weredyńska, Estera; Ujma, Maciej; Gardocki, Damian; Biłka, Iwona; Chudy, Zuzanna; Korba, Katarzyna; Nessing-Kaliciecka, Sylwia; Bębenek, Anna; Jakóbczyk, Natalia; Kapusta, Agnieszka; Kasolik, Bartosz; Pierzchała, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
   Oddajemy w ręce Czytelników drugi tom pracy zatytułowanej Medialne obrazy świata. Popularność pierwszej części książki sprawiła, że postanowiono zaproponować jej kontynuację w nowej, nieco innej odsłonie. W wydanej w ...
  • Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach 

   Klepka, Rafał; Pacholska, Anna; Piekarz, Michał; Ziarko, Andrzej; Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz; Popławska, Joanna; Mazur, Przemysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
   Praca, którą Czytelnik trzyma w dłoni, jest efektem wymiany poglądów pomiędzy naukowcami – teoretykami i praktykami – zajmującymi się różnymi dziedzinami nauki na temat tego, jak bliskie im badawczo problemy są prezentowane ...
  • Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku 

   Jaeschke, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
   Niniejsza monografia jest efektem kontynuacji studiów autora nad ewolucją parlamentu westminsterskiego, których pierwszy etap uwieńczony został monografią Metamorfozy parlamentu westminsterskiego do połowy XVIII wieku. ...