Now showing items 21-40 of 66

  • Obrazy polityki w mediach: podstawowe uwarunkowania 

   Klepka, Rafał (2018)
   Celem artykułu jest analiza wybranych koncepcji teoretycznych oraz wniosków z badań własnych dotyczących podstawowych uwarunkowań prezentowania zagadnień związanych z polityką we współczesnych mediach. Zwrócono uwagę na ...
  • Medialna manipulacja informacją w wojnie hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie 

   Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2018)
   W artykule autorzy podjęli próbę analizy wojny informacyjnej i roli mediów w wojnie hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie. Jej kluczowym czynnikiem nie jest przewaga militarna, ale informacyjna i informatyczna. W tekście ...
  • Łemkowie w mediach 

   Mazur, Przemysław (2018)
   Media mogą służyć do komunikacji wewnątrzetnicznej, ale również pełnią ważną rolę w komunikacji międzyetnicznej. Celem artykułu jest pokazanie obrazu Łemków w polskich mediach, a zwłaszcza w telewizji. Autor omawia, jak ...
  • Neokolonialny dyskurs przedstawiania stosunków ukraińsko-polskich w polskich mediach internetowych w latach 2014-2016 

   Kamionka, Mateusz (2019)
   Od listopada 2013 roku w Kijowie byliśmy świadkami zmian społecznych, które nazywano Rewolucją Godności lub Eurorewolucją. Ukraińcy, świadomi odrębności i poczucia dumy narodowej, wybrali europejską drogę dla siebie i ...
  • Polityka NATO wobec Ukrainy i Rosji po aneksji Krymu 

   Malik, Szymon (2019)
   Zmiana władzy na Ukrainie oznaczała dla Federacji Rosyjskiej możliwość utraty wpływu w jednym z najistotniejszych państw byłego bloku wschodniego. Rosja nie mogła sobie pozwolić na dołączenie Ukrainy do euroatlantyckich ...
  • Wizerunek narodowy, dyskurs medialny – Polska a Ukraina 

   Rosół, Katarzyna (2019)
   Przedmiotem analizy niniejszej publikacji jest dyskurs medialny toczący się w dwóch sąsiadujących ze sobą krajach. W artykule zaprezentowana została problematyka wizerunku narodowego Polski i Ukrainy prezentowanego w ...
  • W kierunku Zachodu, Wschodu czy (nie)stabilności? Polska i Ukraina: 1991-2016 

   Stach, Łukasz (2019)
   Artykuł porównuje wyniki 25-letniego procesu transformacji w Polsce i na Ukrainie. Analizy dokonano za pomocą wybranych wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz związanych z polityką, a także na podstawie faktów ...
  • Contemporary Determinants of Security Education 

   Kaźmierczak, Danuta (2019)
   Współcześnie jesteśmy świadkami głębokiej i wielowymiarowej transformacji cyfrowej usług, produktów i modeli biznesowych, która w efekcie daje nową jakość życia, ale także potęguje istniejące lub tworząc nowe zagrożenia. ...
  • Szanse i wyzwania dla edukacji dla bezpieczeństwa 

   Kaźmierczak, Danuta (2019)
   Współcześnie jesteśmy świadkami głębokiej i wielowymiarowej transformacji cyfrowej usług, produktów i modeli biznesowych, która w efekcie daje nową jakość życia, ale także potęguje istniejące lub tworząc nowe zagrożenia. ...
  • Kwalifikacje nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa 

   Włodarczyk, Ewelina (2019)
   Artykuł obejmuje problematykę kwalifikacji nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa. Szczegółowo omawiane będą wymagania względem nauczycieli oraz zakres ich przygotowania do pełnienia roli zawodowej w ramach kształcenia ...
  • Stany bezpieczeństwa państwa w społeczeństwie XXI wieku 

   Kaźmierczak, Danuta (2019)
   Rozwój nowych technologii rozszerza pole walki, sprawia, że różnorodność środków, metod i celów możliwych do wykorzystania czyni współczesne wojny i konflikty zbrojne bardzo odmienne od klasycznych, zmienia stan środowiska ...
  • Medialne obrazy świata. T. 2, Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych 

   Idzik, Jakub; Klepka, Rafał; Piekarz, Michał; Weredyńska, Estera; Ujma, Maciej; Gardocki, Damian; Biłka, Iwona; Chudy, Zuzanna; Korba, Katarzyna; Nessing-Kaliciecka, Sylwia; Bębenek, Anna; Jakóbczyk, Natalia; Kapusta, Agnieszka; Kasolik, Bartosz; Pierzchała, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
   Oddajemy w ręce Czytelników drugi tom pracy zatytułowanej Medialne obrazy świata. Popularność pierwszej części książki sprawiła, że postanowiono zaproponować jej kontynuację w nowej, nieco innej odsłonie. W wydanej w ...
  • O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata? 

   Idzik, Jakub; Klepka, Rafał (2019)
   Celem rozdziału jest przedstawienie idei analizy zawartości jako metody badawczej. Autorzy kreślą jej uwarunkowania i zasady stosowania oraz wyjaśniają, w jaki sposób przybliża ona wiedzę o otaczającym świecie, w ...
  • Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego 

   Kaźmierczak, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
  • Social media incitement to genocide. ECHR countries’ perspective 

   Łubiński, Piotr (2020)
   This chapter addresses the issue of incitement to genocide in the realm of social media. It analyses the regulations on hate speech and tries to frame them within the debate on genocide, with special focus on the notion ...
  • Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę we Włoszech epoki odrodzenia 

   Campi, Alessandro; Bielański, Stefan (opracowanie); Bielańska, Bogumiła (przekład z języka włoskiego) (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
  • The Inclusive Methods in an Exclusive Club – about the Character of Some Conditions Hindering Co-Deciding in Local Communities 

   Sroka, Jacek; Podgórska-Rykała, Joanna (2021)
   The text constitutes a voice in the discussion pending in Poland on the issue of the possibility of deliberative ‘opening’ of public decision- making processes. In the metaphor used in the title the expression ‘the ...
  • State Centered Tradition in Turkish Politics 

   Bieniek, Karol (2021)
   Since much has been written about the quality of democracy in Turkey recently, one can ask the question how one man and his political party managed to personalize the state with its structures and diminish the political ...
  • Polish Local Government vs. Central Government in 1990–2019. Selected Political Issues 

   Piasecki, Andrzej K. (2021)
   The paper focuses on the most significant political conflicts between the central and local authorities which have occurred in Poland in the last thirty years. These have concerned political, financial and economic ...
  • Local governance : ideas, concepts, experiences and goals for the future 

   Piasecki, Andrzej K.; Sieklucki, Dominik; Krzewińska, Aneta; Gurdek, Magdalena; Zabdyr-Jamróz, Michał; Sześciło, Dawid; Wilk, Bartosz; Baciak, Przemysław; Sroka, Jacek; Podgórska-Rykała, Joanna; Augustyniak, Monika; Wasil, Justyna; Sidor, Monika; Bieniek, Karol (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)