Show simple item record

dc.contributor.advisorRudnicka-Fira, Elżbieta
dc.contributor.authorJasińska, Agnieszka
dc.date.accessioned2015-05-18T11:20:13Z
dc.date.available2015-05-18T11:20:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/273
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Filologiczny. Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Elżbiety Rudnickiej-Firy.pl_PL
dc.description.abstractCelem pracy było opisanie roli zapożyczeń romańskich w budowaniu kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej cudzoziemców uczących się polskiego jako języka obcego. W części teoretycznej przeprowadzono analizę zapożyczeń romańskich we współczesnej polszczyźnie. psycholingwistyczne aspekty uczenia się języków obcych. Szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom, jak: uwarunkowania osobowościowe, wiedza deklaratywna, strategie uczenia (szczególnie umiejętność stosowania domysłu językowego), postawa wobec języka, znajomość języków obcych przez uczących się. Sporo miejsca poświęcono nauczaniu języka polskiego jako języka kolejnego (trzeciego lub czwartego) i zjawisku interkomptrehensji. W części badawczej zebrano dane świadczące o roli zapożyczeń romańskich w uczeniu się języka polskiego jako obcego przy założeniu, że uczący się potrafi wykorzystać psycholingwistyczne aspekty opisane w części teoretycznej.
dc.description.abstractThe aim of the work was to describe the role of Romance borrowings in the building of linguistic and communication competencies by foreigners studying Polish as a foreign language. The theoretical part includes an analysis of the Romance borrowings in modern Polish. The presence and nature of the borrowings from French and Italian in dictionaries and educational aids for students learning Polish as a foreign language were presented. The theoretical part also includes the psycho-linguistic aspects of learning a foreign language. Specific attention was paid to the following issues: personality factors, declarative knowledge, teaching strategies (specifically the skill of applying language inference), the stance towards the language, the students’ knowledge of foreign languages. A large part of the work is devoted to learning Polish as a subsequent foreign language (third or fourth) and the intercomprehension phenomenon. The aim of the practical part was to collect data attesting to the role of Romance borrowings in teaching Polish as a foreign language with the assumption that the student is able to take advantage of the psycholinguistic aspects described in the theoretical part.
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectnabywanie języka
dc.subjectzapożyczenia
dc.subjectpolski jako obcy
dc.subjectdomysł językowy
dc.subjectinterkomprehensja
dc.subjectkompetencja językowa i komunikacyjna
dc.subjectlanguage acquisition
dc.subjectborrowings
dc.subjectPolish as a foreign language
dc.subjectinferencing
dc.subjectintercomprehension
dc.subjectlanguage and communicative competence
dc.titlePożyczki romańskie w nabywaniu języka polskiego jako obcegopl_PL
dc.title.alternativeRomance borrowings in Polish as a foreign language acquisition
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record