Show simple item record

dc.contributor.advisorFaron, Bolesław
dc.contributor.authorGłogowska-Gryziecka, Barbara
dc.date.accessioned2015-12-12T13:17:00Z
dc.date.available2015-12-12T13:17:00Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/627
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Filologiczny. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bolesława Faronapl_PL
dc.description.abstractPraca ukazuje prozę Stefana Chwina w aspekcie jej związków z tradycją autobiograficzną oraz diarystyczną, podkreśla się w niej hybrydowy i niejednorodny charakter utworów prozatorskich gdańskiego pisarza, wskazuje na relacje autobiografizmu do fikcjonalności. W sześciu rozdziałach podjęto następujące zagadnienia: przestrzeń autobiograficzna, autokreacja, postawy artysty (świadectwo, wyznanie, wyzwanie), dziennik jako kronika lub fresk z życia epoki, twórczość erudycyjna, relacja nadawca - odbiorca. Podstawę teoretyczną rozprawy określają rozważania (głównie) Philippe'a Lejeun'a i Małgorzaty Czermińskiej, a także (pobocznie) Michała Głowińskiego i Reginy Lubas-Bartoszyńskiej.
dc.description.abstractThe dissertation shows the prose of Stefan Chwin highlighting its relations with autobiographic and diary traditions. It stresses hybrid and non-homogenous character of this Gdańsk-born prose writer. It also points out the relations between autobiographic and ficticious writing. In six chapters the following issues have been raised: autobiographic space, autocreation, attitudes of the artist (testimony, confession, challange), diary as a chronicle or fresco depicting life of the epoch, erudite writing, the relations between sender and the recipient. The theoretical basis of the thesis are mainly the considerations of Philippe Lejeun, Małgorzata Czermińska, and additionally Michał Głowiński, and Regina Lubas-Bartoszyńska.
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectautobiografia
dc.subjectautobiografizm
dc.subjectautokreacja
dc.subjectdziennik
dc.subjectfikcja literacka
dc.subjectprzestrzeń autobiograficzna
dc.subjectświadectwo
dc.subjectwyznanie
dc.subjectwyzwanie
dc.subjectgra z czytelnikiem
dc.subjectironia
dc.subjectautocytaty
dc.subjectintertekstualizm
dc.subjecttwórczość erudycyjna
dc.subjectkronika
dc.subjectautobiography
dc.subjectautobiographic writing
dc.subjectautocreation
dc.subjectdiary
dc.subjectliterary fiction
dc.subjectautobiographic space
dc.subjecttestimony
dc.subjectconfession
dc.subjectchallenge
dc.subjectplay with the reader
dc.subjectirony
dc.subjectauto-quotes
dc.subjectintertextualism
dc.subjecterudite writing
dc.subjectchronicle
dc.titleProza Stefana Chwina między autobiografią a fikcjąpl_PL
dc.title.alternativeThe prose of Chwin, between autobiography and fiction
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record