Now showing items 1-20 of 84

  • Związkowe doskonalenie nauczycieli wobec polityki oświatowej władz państwowych w Polsce Ludowej 

   Kahl, Edyta (2012)
   The article discusses teacher training carried out by the Polish Teachers Union in 1944– 1989. The author analyzes the evolution of the training in the context of government education policy. The article sheds light on ...
  • Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego w zakresie propagowania spółdzielczości w Polsce międzywojennej w latach 1930–1939 

   Magiera, Elżbieta (2012)
   In the 1930s, the Polish Teachers Union started to actively promote the benefits of setting up cooperatives. More specifically, the organization promoted student cooperatives as a way of educating the youth and teacher ...
  • Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego na Warmii i Mazurach w okresie Polski Ludowej 

   Radziszewska, Maria; Suchowiecka, Anita (2012)
   The Polish Teachers Union started operating in Warmia-Masuria in 1945. The article discusses the establishment of the union as well as the development of its organizational structure. In addition, the article examines ...
  • Działalność Związku Nauczycieli Abstynentów w latach 1924–1939 

   Krasińska, Izabela (2012)
   1 November 1924 was a significant date in the history of the Polish anti-alcohol movement. Then, the Teetotal Teachers Association joined the Teetotal Priests Association in the fight against alcoholism. Ludwik Posadzy, ...
  • Dla nauczyciela i ucznia – programy uroczystości szkolnych i sztuki teatralne w repertuarze wydawniczym „Naszej Księgarni” Spółki Akcyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego w latach 1921–1939 

   Olczak-Kardas, Monika (2012)
   “Nasza Księgarnia” prepared scenarios for celebrations of various historical anniversaries, national holidays and other days significant for the school and the students. This article discusses the authors of such programs, ...
  • Wykorzystanie potencjału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych na przykładzie działań Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach – Gimnazjum Samorządowego (1999–2010) 

   Skonieczny, Tomasz (2012)
   The article discusses a small rural middle school, which – owing to extraordinary efforts of teachers, students and their parents – achieved outstanding successes.
  • W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania : uczeń - szkoła - nauczyciel 

   Dormus, Katarzyna; Meissner, Andrzej; Sztobryn, Sławomir; Szmyd, Kazimierz; Zajaczkiwska, Nadia; Buczek, Katarzyna; Mykhailyshyn, Romana; Kwiatek, Jolanta; Kwiatek, Aleksandra; Bartkowiak, Edyta; Grzybowski, Romuald; Maliszewska, Agnieszka; Maliszewski, Tomasz; Olczak-Kardas, Monika; Skonieczny, Tomasz; Łapot, Mirosław; Krześniak-Firlej, Danuta; Firlej, Waldemar; Hertsyuk, Dmytro; Szylar, Anna; Walasek, Stefania; Bednarz-Grzybek, Renata; Nawrot-Borowska, Monika; Rędziński, Kazimierz; Kalinowska-Witek, Barbara; Król, Joanna; Wróblewska, Urszula; Kempa, Grażyna; Szarkowska, Agnieszka; Herod, Paweł; Osuch, Wiktor; Račeková, Katarína; Határ, Ctibor; Krasińska, Izabela; Magiera, Elżbieta; Kahl, Edyta; Radziszewska, Maria; Suchowiecka, Anita (Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012)
   Do koncepcji „szkoły twórczej” – rozumianej zresztą bardzo szeroko (choćby ze względu na bardzo szerokie ramy chronologiczne), wręcz symbolicznie, odnoszą się zamieszczone w niniejszym tomie artykuły. Osobie i poglądom ...
  • Młodzieńcze lata Henryka Rowida 

   Meissner, Andrzej (2012)
   Henryk Rowid (until 1909 Naftali Kanarek) was born in Rzeszów to a Jewish family. After he learned his teaching profession in Rzeszów, he started working at the Baron de Hirsch Foundation Jewish schools in Rawa Ruska, ...
  • Szkoła twórcza w odtwórczym świecie 

   Kucha, Ryszard; Gębuś, Dorota; Kucha, Magdalena; Frankiewicz, Ewa; Kowalczyk, Renata; Stavreva Veselinovska, Snezana; Kirova, Snezana; Walewander, Edward; Dolata, Elżbieta; Kochan, Kataryzna; Frýdková, Eva; Ravchyna, Tanya; Kovalchuk, Larysa; Pyatakova, Halyna; Sarnat-Ciastko, Adrianna; Widawska, Edyta; Brasławska-Haque, Mirosława; Gawle-Wiernasz, Małgorzata; Zając, Agnieszka; Kiełb-Grabarczyk, Dorota; Jakimiuk, Beata; Lesner, Wiesław; Suchmiel, Jadwiga; Shved, Mariya; Sirotová, Mariana; Tanabe, Shunji; Chepil, Mariya; Tokarenko, Oksana; Jurzysta, Kazimierz; Sowiński, Andrzej J.; Malik, Magdalena; Gal, Katarzyna; Fatyga, Magdalena; Apanel, Danuta; Szostak, Joanna; Noworyta, Anna; Kita, Sylwia; Smetanová, Eva; Mazurek, Kas; Winzer, Margret A.; Chepil, Oresta; Wojniak, Justyna (Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013)
   Zbiorowe opracowanie opatrzone zostało tytułem SZKOŁA TWÓRCZA W ODTWÓRCZYM ŚWIECIE. Naczelnym pojęciem jest „szkoła twórcza”, bo taką być powinna. To ruch nowego nauczania w pierwszej połowie XX w. sformułował pojęcie ...
  • Oddziaływania wychowawczo-dydaktyczne a miłość pedagogiczna 

   Gawle-Wiernasz, Małgorzata (2013)
   The essence of educational-didactical interactions is correlated with personality education. Personality education affirms what beautiful and precious in human being: dignity of a person, love, freedom, truth and ...
  • "Miłość dusz ludzkich" podstawą działalności nauczycielskiej w "szkole twórczej" 

   Dolata, Elżbieta (2013)
   The aim of this article is to present a personal model of a teacher created by Henryk Rowid - the representative of “the creative school” on the turn of the 19th century. There is some general image of an ideal tutor in ...
  • Współczesna szkoła twórcza w świetle obowiązujących norm prawnych 

   Kucha, Magdalena (Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013)
   This article gives us a new look on system of operative law regulation which create education reality in Poland. We try to show process of using creative, ground-breaking, inventive, experimental methods of teaching ...
  • Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – portret własny 

   Kochan, Katarzyna (2013)
   Early education is a special period in education of each individual. It supplies the beginning of knowledge personally, also in this period the attitudes to learning, to school and to a teacher are formed. J. Delors ...
  • Jak być twórczym nauczycielem w odtwórczym świecie szkoły i edukacji 

   Kucha, Ryszard (Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2013)
   The question of a creative school and teacher has long fascinated academics and teachers – the practitioners. Both pedagogical literature and press articles provide lots of reflection of either a theoretical or a ...
  • O hermeneutyce i edukacji w czasach popkultury 

   Kowalczyk, Renata (Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013)
   The article refers to the concept of hermeneutics with some elements of Dilthey’s approach, and the hermeneutics of Gadamer. The above assumptions are treated as primary aims in the broadly understood didactics of cultural ...
  • Czy biurokracja oświatowa może wspierać kreatywną alternatywę dla tradycyjnej szkoły? 

   Mazurek, Kas (2013)
   Public, state-funded schools are by definition large bureaucracies. The consequence is that individual schools in the system tend to be rather uniform – in curriculum, pedagogy, evaluation, administration and so on. A ...
  • Realizowanie idei podmiotowości podmiotowości w twórczych działaniach nauczyciela – od założeń teoretycznych do praktyki pedagogicznej 

   Gębuś, Dorota (Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2013)
   The article presents the issue of subjectivity as seen through the prism of the educational process. The teacher is the person who should assist the student in its activities so as to become an autonomous, fully ...
  • Współczesny twórczy nauczyciel a internetowa blokada intelektu 

   Frankiewicz, Ewa (Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013)
   This article presents the exemplar of a contemporary teacher who has theoretically received perfect education and is very well prepared to perform his/her didactic and educative roles. This teacher, however, has slowly ...
  • Etyczny wymiar osobowości a moralne zachowania nauczyciela – wychowawcy 

   Zając, Agnieszka (2013)
   It is worth noticing that the education is undeniably linked with moral values, also with the concept of good and following the “right way”. A teacher who works with the discernment of truth, who understands the meaning ...
  • Kompetencje terapeutyczne współczesnego nauczyciela 

   Brasławska-Haque, Mirosława (2013)
   Conversation, sometimes called a therapeutic conversation, is the key to solve pupils’ problems. It should be characterized by careful listening, skillful questions’ asking, patience and sympathy. A conversation relieving ...