Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R.Z.0211.96.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UKEN wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Adult learning - exercises 

  Koperna, Paulina; Zaremba, Katarzyna; Czerwiec, Karolina; Wnęk-Gozdek, Joanna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieRepozytorium UKEN w Krakowie, 2024)
  The “adult” category refers to the longest period of human life, hence it is a very broad conceptual scope. Adulthood can be perceived within static or dynamic approach. In the first case, it is a state that appears in ...
 • Polite as you can be. Teaching to be polite in english as a lingua franca 

  Strzałka, Agnieszka (2011)
  Grzeczność w języku obcym, a zwłaszcza w języku używanym do celów komunikacji międzynarodowej, wymaga nie tylko opanowania odpowiednich środków językowych, ale również modyfikacji kulturowo uwarunkowanych wzorców zachowania. ...
 • Bringing language and culture to life – the significance of authentic audiovisual input in ELT 

  Smentek, Małgorzata (2011)
  Stosowanie materiałów audiowizualnych na lekcjach języków obcych nie jest niczym nowym, jednak w czasie formalnych lekcji języka obcego, w znacznym stopniu opartych na materiałach podręcznikowych, dosyć rzadko sięgamy ...
 • Selected language barriers to intercultural communication in the context of management studies 

  Weberová, Dagmar (2011)
  Obecnie silnie promuje się język angielski jako jedyny, który jest w stanie sprostać wyzwaniom współczesności. Jednak język jest również przeszkodą w komunikacji międzykulturowej. Słowa jako symbole stają się barierą gdy ...
 • The importance of teaching culture in business english 

  Brtková, Jarmila (2011)
  Nie ma wątpliwości, że język angielski jest obecnie lingua franca świata biznesu, umożliwiając kontakty przedstawicielom różnych kultur. Jest więc naturalne, że uczniowie chcą nie tylko opanować sprawności czytania, ...

View more