Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R.Z.0211.96.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UKEN wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 4.2. Konteksty indywidualne i środowiskowe 

  Parys, Katarzyna; Mikrut, Adam; Winczura, Barbara; Łaba-Hornecka, Agnieszka; Ochman, Agnieszka; Lew-Koralewicz, Aneta; Aondo-Akaa, Bawer; Konarska, Joanna; Czerwińska, Kornelia; Kocoń, Malwina; Aondo-Akaa, Grażyna; Burczyc, Dorota; Wojciechowski, Franciszek; Opozda-Suder, Sylwia; Minczakiewicz, Elżbieta M.; Kobosko, Joanna; Trojańska, Małgorzata; Biernat, Mateusz; Gunia, Grażyna; Konieczna, Iwona; Skrzetuska, Ewa; Tuchowska, Jagoda; Węsierska, Katarzyna; Gałuszka, Izabella (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
 • Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje - dwa spojrzenia 

  Sozańska, Dominika (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
  Celem tej książki będzie odpowiedź na pytanie, jakie są podobieństwa i różnice w programach proponowanych przez partie trzeciej drogi i Kościół katolicki. By jej udzielić, przedstawię specyfikę obu koncepcji, porównam ...
 • Modern technologies and modern educators, or the readiness for new challenges 

  Gołąbek-Jonak, Patrycja (2017)
  The first part of the article highlights the dynamic development of technologies used in special needs education over the last fifteen years. EEG-Biofeedback method, Warnke method and RehaCom method are briefly characterized ...
 • Laryngograph as a tool in diagnosis of voice and speech process disorders 

  Brzdęk, Ewa; Zielińska, Jolanta; Kulinowski, Wojciech (2017)
  The electroglottography method is an instrumental analysis using a device called Laryngograph, which is presented in a practical application in diagnosis issues of the speech signal for people with voice disorders. In ...
 • Student with impaired hearing in the academic environment 

  Trojańska, Małgorzata; Duczmalewska, Anna (2017)
  The aim of this article is to share experiences and reflections on how to improve access to education of students with impaired hearing. Its authors focus on a selected group of issues related to the education of students ...

View more