Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R.Z.0211.96.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UKEN wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych 

  Ryk, Andrzej; Kosová, Beata; Głażewski, Michał; Kasáčová, Bronislava; Rostańska, Eugenia; Doušková, Alena; Grzywniak, Celestyna; Porubský, Štefan; Bilewicz-Kuźnia, Barbara; Pirozhenko, Tamara; Chartman, Ołena; Kostrub, Dušan; Tománková, Martina; Wojniak, Justyna; Babič, Nada; Grochowalska, Magdalena; Rengel, Katarina; Górecka-Mostowicz, Barbara; Smółka, Lucyna; Gavrish, Natalia; Sushchenko, Olga; Budniak, Alina; Trnka, Marián; Chowaniak, Jolanta; Rogozińska, Katarzyna; Ziarko, Andrzej; Czaja-Chudyba, Iwona; Cebulak, Andrzej; Šebeňová, Iveta; Parczewska, Teresa; Paśko, Ingrid; Šebeň, Vladimír; Kraszewski, Krzysztof; Nowak, Zbigniew; Nawolska, Barbara; Żądło, Joanna; Jacewicz, Agata; Pawlak, Bożena; Myśliwiec, Katarzyna; Stawecka, Anna; Weiner, Agnieszka; Ławrowska, Romualda; Kosek, Agnieszka; Severini, Eva; Reczek-Zymróz, Łucja; Maňourová, Zuzana; Vaškevič-Buś, Jovita; Vykoukalová, Věra; Valášková, Miriam; Glanowska, Monika; Šimik, Ondřej; Solińska, Urszula; Konderak, Tatiana; Malik, Magdalena; Dworska, Urszula; Miernik, Agnieszka; Zadęcka-Cekiera, Anna; Redlarska, Zofia; Jakubowska, Emilia; Biskup, Barbara; Partová, Edita; Kozera-Mikuła, Patrycja (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  Wiązanie poznania z działaniem jest od dawna przedmiotem zainteresowań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Ma to szczególne znaczenie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Integracja oddziaływań pedagogicznych ...
 • Prasa, książka, biblioteka na łamach krakowskiego "Nowego Dziennika" 

  Kwiecień, Sabina; Langer, Beata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  “Nowy Dziennik” - a Zionist daily magazine, issued in the interwar period in Cracow, earned its place among the legendary titles of Polish and Jewish magazine history. Jewish press issued between 1918-1939 is a valuable ...
 • Współczesne modele uprzemysłowienia a kształtowanie się struktur społecznych i gospodarczych. Poziom międzynarodowy, regionalny, lokalny 

  Wiedermann, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  Głównym celem pracy jest określenie współczesnej roli przemysłu w rozwoju społecznym i gospodarczym różnej skali układów przestrzennych oraz w kształtowaniu współczesnych społeczeństw bazujących na gospodarce opartej na ...
 • Polskie druki awangardowe dwudziestolecia międzywojennego na książkowych aukcjach antykwarycznych w Polsce w latach 2000-2018 

  Pawlak, Janusz (2023-12-15)
  Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wyjątkowego zjawiska na polskim rynku antykwarycznym po 1990 roku, jakim było wzmożone zainteresowanie publikacjami awangardy międzywojennej, które spowodowało znaczący wzrost ...
 • Rola kleszczy (Acari: Ixodida) atakujących psy i koty domowe na terenie południowej Polski jako wektora i rezerwuaru wybranych patogenów chorób odkleszczowych 

  Kocoń, Anna (2023-12-13)
  Kleszcze (Acari:Ixodida), jako jedne z najczęściej występujących pasożytów zewnętrznych na kotach i psach domowych odgrywają ważną rolę w naturalnym przenoszeniu patogenów między swoimi gospodarzami. Ze względu na duże ...

View more