Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Działalność opozycyjna Klubu Poselskiego Kukiz’15 w VIII kadencji Sejmu RP 

  Matuszek, Krzysztof (2021-12-16)
  Wybory do Sejmu VII kadencji przeprowadzone 25 października 2015 r. wywołały kilka zmian na polskiej scenie politycznej. Jedną z nich było pojawienie się w izbie niższej nowego, niepartyjnego ugrupowania politycznego - ...
 • Na mych oczach ogromnieje przypadek 

  Łęska, Izabela (2021-12-17)
  Celem projektu jest analiza pojęcia przypadku obiektywnego w odniesieniu do dziedzictwa awangardowego kierunku surrealizmu i jego wizualizacja pod postacią realizacji artystycznych. Realizacja jest refleksją nad mechanizmami ...
 • Metaloproteinazy w jajniku ptaków 

  Wolak, Dominika (2021-12-15)
 • Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska - postkolonialna Australia 

  Ślósarz, Anna (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków, 2013)
  Książka dotyczy zakodowanych w elektronicznych kontekstach lektur matryc ideologicznych, czyli sposobów wartościowania i map znaczeń, wpisanych w wywiedzione z literackich pierwowzorów teksty wtórnych nadawców, które są ...
 • Rewizjoniści : obecność w dyskursach okresu PRL 

  Mikołajczyk, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Przedmiotem prezentowanej monografii jest pojęcie i, jakby to kłopotliwie nie brzmiało, ludzie, których tożsamość próbowano określić, nadal się próbuje, konstruując historiograficzną narrację o okresie PRL, przedstawia ...

View more