Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Bezołowiowe tytaniany ferroelektryczne 

  Suchanicz, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  W monografii przedstawiono podstawowe informacje dotyczące polaryzacji dielektryków, efektów: elektrostrykcyjnego, piezoelektrycznego, piroelektrycznego oraz ferroelektrycznego, w tym właściwości ferroelektryka klasycznego, ...
 • No friendly God..."? (Self-)manifestations of the divine in the poetry of R. S. Thomas 

  Michalski, Przemysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
 • Poglądy ideowo-estetyczne Stanisława Tarnowskiego 

  Stachura-Lupa, Renata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  Książka omawia poglądy ideowo-estetyczne Stanisława Tarnowskiego – jednego z najwybitniejszych krytyków i historyków literatury drugiej połowy XIX wieku, autora prac monograficznych (m.in. o pisarzach politycznych XVI ...
 • Struktury regionalne Francji 

  Dorocki, Sławomir (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Powszechne przekonanie o podstawowym znaczeniu idei w procesie powstania państwa pozostaje w sprzeczności z oceną znaczenia rozwoju jego terytorium. Kształtowanie się bowiem terytorium państwa jest procesem niezwykle ...
 • Tourist products buyers in the Luboń Wielki area 

  Warcholik, Witold (2015)
  The article presents segmentation of tourist products buyers in the Luboń Wielki area. The results are shown in the context of attempts to create market for tourist services in Beskid Wyspowy. Tourist profile was created ...

View more