Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Książki w plikach. Publikowanie, udostępnianie i użytkowanie 

  Kamińska-Czubała, Barbara; Górski, Michał; Tomkiewicz, Łukasz; Wajda, Grzegorz; Bohdanowicz, Karolina; Parkoła, Tomasz; Werla, Marcin; Lebda, Małgorzata; Krasińska, Barbara; Łakomy-Chłosta, Agnieszka; Jarocki, Mariusz; Rogoż, Michał; Siedlarz, Bartłomiej; Andrusiewicz, Piotr; Gałecka-Golec, Agnieszka; Łojewska, Iwona (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Z pewnym opóźnieniem oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom materiałów z czwartej konferencji z cyklu „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej”, której temat przewodni brzmiał: „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i ...
 • Konkursy pamiętnikarskie w pedeutologii. Tradycje - Tendencje - Perspektywy badań 

  Łukasik, Joanna M. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  W niniejszej pracy zaprezentowałam najważniejsze wyniki badań prowadzonych przez pedeutologów, ukazujące funkcjonowanie nauczycieli na podstawie analizy treści pamiętników nadsyłanych drogą konkursową. Przez badaczy ...
 • Swobodne wypowiedzi uczniowskie w kształceniu literacko-kulturowym 

  Sporek, Paweł (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Celem prowadzonych badań było ukazanie historycznych i teoretycznych fundamentów swobodnych wypowiedzi uczniowskich w dydaktyce literatury, z uwzględnieniem wybranych aspektów dydaktyki języka, funkcjonalnie jednak ...
 • Genealogia, migracje a długie trwanie 

  Wyżga, Mateusz (2021)
  The article discusses the basic methods and sources that can be used in the study of genealogy, taking into account the phenomena of mobility and migration. The specificity of the spatial and social mobility of the lower ...
 • Elementy biograficzno-genealogiczne w testamentach przełomu XVII i XVIII w. 

  Popiołek, Bożena (2021)
  An in-depth analysis of egodocumentary sources, which include the will, hides a huge amount of information from the researchers, but the historian must take into account the fact that the information contained in the ...

View more