Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Tendencje w projektowaniu okładek współczesnych publikacji elektronicznych. Wybrane przykłady 

  Lebda, Małgorzata; Krasińska, Barbara (2021)
  The need to connect the traditional aesthetic school (based on the philosophy of art) with a new variety of the electronic-media sphere is an issue new media theorists have been working on for many years. The new area, ...
 • Piractwo czy nieformalny obieg książek elektronicznych w Polsce? Próba charakterystyki 

  Górski, Michał; Tomkiewicz, Łukasz; Wajda, Grzegorz (2021)
  The phenomenon commonly called piracy has generated more and more interest in recent years. The area, at first only known to a small part of the Polish society, has become common at the beginning of 2012, in connection ...
 • E-podręczniki w perspektywie architektury informacji 

  Kamińska-Czubała, Barbara (2021)
  The first part of the article presents the possibilities to use the criteria, which were created in theory by information architecture and used in practice in perfecting websites and Internet information portals, to ...
 • Książki w plikach. Publikowanie, udostępnianie i użytkowanie 

  Kamińska-Czubała, Barbara; Górski, Michał; Tomkiewicz, Łukasz; Wajda, Grzegorz; Bohdanowicz, Karolina; Parkoła, Tomasz; Werla, Marcin; Lebda, Małgorzata; Krasińska, Barbara; Łakomy-Chłosta, Agnieszka; Jarocki, Mariusz; Rogoż, Michał; Siedlarz, Bartłomiej; Andrusiewicz, Piotr; Gałecka-Golec, Agnieszka; Łojewska, Iwona (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Z pewnym opóźnieniem oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom materiałów z czwartej konferencji z cyklu „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej”, której temat przewodni brzmiał: „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i ...
 • Konkursy pamiętnikarskie w pedeutologii. Tradycje - Tendencje - Perspektywy badań 

  Łukasik, Joanna M. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  W niniejszej pracy zaprezentowałam najważniejsze wyniki badań prowadzonych przez pedeutologów, ukazujące funkcjonowanie nauczycieli na podstawie analizy treści pamiętników nadsyłanych drogą konkursową. Przez badaczy ...

View more