Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Different perspectives on transgressions in mathematics and its education 

  Tall, David; Semadeni, Zbigniew; Goldin, Gerald; Pieronkiewicz, Barbara; Vandoulakis, Ioannis; Heuer, Karl; Sarikaya, Deniz; Soto-Andrade, Jorge; Diaz-Rojas, Daniela; Yáñez-Aburto, Alexandra; Zazkis, Rina; Gavala, Tadeáš; Lukáč, Stanislav; Liljedahl, Peter; Allan, Darien; Maree, Jacobus Gideon (Kobus); Kania, Sylwia; Rodd, Melissa; Duda, Janina; Wadoń-Kasprzak, Katarzyna; Solarz, Izabela; Barnett, Janet Heine; Can, Cihan; Clark, Kathleen M. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
 • Magiczny naprawiacz świata albo Wunschpunsch Michaela Endego 

  Szczęśniak, Dorota (2020)
  The study is an attempt to read Michael Ende’s children’s book The Night of Wishes: or The Satanarchaeolidealcohellish Notion Potion as a novel critical of certain changes taking place in the modern world. The paper ...
 • Magiczny Wunschpunsch – zaklęcia w przekładzie na język polski 

  Łomzik, Magdalena (2020)
  This article discusses the problems of translating into Polish the spells spoken by the main characters in Michael Ende’s novel Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch while sipping New Year’s Eve punch. The short ...
 • Analiza języka w polskich przekładach powieści Michaela Endego Momo 

  Kubacki, Artur Dariusz (2020)
  The article concerns two Polish translations of the novel Momo by Michael Ende, a classic of twentieth-century children’s literature, by Teresa Jętkiewicz (1978) and by Ryszard Wojnakowski (2018). In his analysis, the ...
 • Kuba Guzik – Michaela Endego przepustka do sławy. Od przekładu literackiego po adaptację filmową 

  Dybiec-Gajer, Joanna (2020)
  The article begins by tracing the developments that led to the writing of Jim Button and Lukas the Engine Driver (Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer), Michael Ende’s breakout fantasy novel for children. It also ...

View more