Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Ze studiów nad etymologią wschodniosłowiańskich nazw roślin. ЧЕРНОБЫЛ / ЧЕРНОБЫЛЬ / ЧЕРНОБЫЛЬНИК / ЧЕРНОБЫЛЕЦ 

  Chodurska, Halina (2010)
  В статье рассматривается проблема происхождения наиболее популярного русского (восточнославянского) наименования растения Artemisia vulgaris (L.). Подтверждается полностью тезис о чешских (а точнее моравских) источниках ...
 • Biografia jako dialog w powieści Ludmiły Ulickiej. Daniel Sztajn, tłumacz 

  Skotnicka, Anna (2010)
  В настоящей работе рассматривается вопрос диалогичности биографии заглавного героя романа Людмилы Улицкой Даниэль Штайн, переводчик (2006). Утверждается, что диалогичность проявляется в разной степени на уровне повествования ...
 • Problem cykliczności w prozie Ludmiły Ulickiej 

  Knurowska, Monika (2010)
  В статье рассматривается проблема цикла в творчестве современной русской писательницы Людмилы Улицкой. Циклизация является отличительной чертой её прозы. Исследование отдельных сборников рассказов позволяет прийти к ...
 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 81. Studia Russologica 3 

  Chodurska, Halina; Dziewanowska, Dorota; Skotnicka, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
  Niniejszy zbiór prac składa się na trzeci tom serii Studiae Russologicae Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Zawarte w nim publikacje ukazują aktualne zainteresowania badawcze rusycystów z Uniwersytetu ...
 • Tworzenie warunków dla rozwoju prawidłowej intonacji mowy i śpiewu dzieci w wieku przedszkolnym 

  Semik, Monika (2022-12-21)
  Problematyka podjęta w pracy wpisuje się w badania nad tworzeniem warunków dla rozwoju głosu dzieci w wieku przedszkolnym. W szczególności dotyczy tworzenia warunków dla rozwoju prawidłowej intonacji mowy i śpiewu dzieci ...

View more