Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R.Z.0211.96.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UKEN wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa 

  Kurjački-Góra, Natalia (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2022)
  Iwan Wyrypajew, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej dramaturgii rosyjskiej, to artysta wszechstronny. Choć sam często powtarza, że jest przede wszystkim dramatopisarzem, z powodzeniem realizuje się ...
 • Psychological methods in research on didactics of physics 

  Rosiek, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
  The development of electronics, digital technology, and IT tools has been progressing quickly in all aspects of human life in recent years. The significant development and the contribution of physics to the formulation ...
 • O niektórych terminach z dziedziny sportu 

  Zarębina, Maria (2011)
  The paper deals with sports terminology. The choice of terms demonstrates that a significant part of vocabulary in this field has been borrowed, almost entirely from English. This fact is connected with the European ...
 • Niektóre konceptualizacje uczuć w wypowiedziach dzieci w wieku przedszkolnym (na przykładzie czasownika lubić) 

  Wójcik, Paulina (2011)
  The study tries to analyze several texts’ conceptualizations of some personal forms of the verb like, regarding emotions and feelings. It allows to take a look on methodological issues related with ability to name and ...
 • Terminologia żeglarska w szesnastowiecznych pamiętnikach pielgrzymów i podróżników 

  Walczak, Bogdan (2011)
  The paper is a collection of reflections formulated during the study of Middle and New Polish diaries as sources for the history of the Polish language. The most interesting conclusion that follows from the material ...

View more