Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Momo jako powieść socjologiczna (rekonesans) 

  Wądolny-Tatar, Katarzyna (2020)
  Michael Ende’s novel (abbreviated here as Momo) could be considered a literary philosophical tractate on the subject of time and person in relational terms. The relationality and perception of the work as a “record of ...
 • Anatomia depresji w powieści Niekończąca się historia Michaela Endego 

  Kołodziejczyk-Mróz, Beata (2020)
  In only two generations, depression has become the most commonly diagnosed mental disorder among teenagers. Youth depression is one of the threads in the novel The Neverending Story (1979) by Michael Ende. The paper ...
 • Sennik lektury na podstawie Niekończącej się historii Michaela Endego 

  Baluch, Alicja (2020)
  The author of the paper examines the plot of The Neverending Story in the context of Northrop Frey’s archetypal criticism and Carl Gustav Jung’s depth psychology. She distinguishes and then analyzes archetypal images and ...
 • Michael Ende – (nie)obecność w polskiej kulturze literackiej 

  Bajorek, Angela (2020)
  The paper discusses the reception of Michael Ende’s works in Poland since the publication of the Polish translation of his novel Momo in 1978. The analysis focuses on the popularity of Ende’s works and the literary ...
 • Widokówka z Blutenburga. Muzeum Michaela Endego w Monachium 

  Chrobak, Małgorzata (2020)
  The Michael Ende Museum in Munich was set up in 1998 as the first institution in Germany whose role was to popularize the output of one of the most distinguished representatives of world literature for children. The ...

View more