Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Rewizjoniści : obecność w dyskursach okresu PRL 

  Mikołajczyk, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Przedmiotem prezentowanej monografii jest pojęcie i, jakby to kłopotliwie nie brzmiało, ludzie, których tożsamość próbowano określić, nadal się próbuje, konstruując historiograficzną narrację o okresie PRL, przedstawia ...
 • Przez edukację do zrównoważonego rozwoju 

  Walosik, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  W monografii przedstawiona została geneza oraz naukowe, przyrodnicze, społeczne i pedagogiczne podstawy współczesnych działań zmierzających do zapewnienia zrównoważonego rozwoju życia na planecie Ziemia. Z tego względu ...
 • Żołnierskie narracje o wojnie światowej 1914-1918 : strzelcy, legioniści, Polacy w armii austro-węgierskiej 

  Rozmus, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Powstawanie niniejszej książki zainicjowały prace autora nad twórczością Zbigniewa Herberta. Może to wydawać się dziwne i metodologicznie bezzasadne, lecz jak wyjaśnić użycie fragmentu wiersza Pięciu pochodzącego z tomu ...
 • Epitafia i wyrocznie : szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji 

  Dróżdż, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Wiedza z zakresu antropologii pisma ułatwia rozumienie książki i czytelnictwa, ale jest wciąż fragmentaryczna i nieadekwatna do zróżnicowanych potrzeb kulturowych, jakie rozwija współczesna bibliologia. Budowanie kultury ...
 • Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie późnego dzieciństwa i adolescencji 

  Konarska, Joanna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Książka, którą oddaję do rąk Czytelników, jest następną częścią i kontynuacją poprzedniej pozycji o analogicznym tytule, odnoszącej się do okresu od narodzin dziecka do końca wieku przedszkolnego, który w psychologii jest ...

View more