Show simple item record

dc.contributor.authorŁazarska, Danutapl_PL
dc.date.accessioned2022-05-04T11:36:55Z
dc.date.available2022-05-04T11:36:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-7271-927-0
dc.identifier.issn0239-6025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/11107
dc.description.abstractNiniejsza książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale 1. przedstawiam namysł nad celami kształcenia przyszłych polonistów, ukierunkowanymi na człowieka, także ucznia. Zarysowuję tym samym koncepcję kształcenia nauczycieli, pożądany i zaprojektowany w procesie polonistycznej edukacji uniwersyteckiej ich wizerunek w świetle wybranych stanowisk polonistów międzywojennych i znawców współczesnych. W rozdziale 2. prezentuję nurty refleksji nad postrzeganiem osoby ucznia. Wychodzę od zasygnalizowania wybranych punktów widzenia specjalistów z lat 20. i 30. minionego stulecia. Ukazuję różne sposoby pojmowania przez nich wychowanka oraz jego udziału i miejsca w czasie lekcji na tle dominujących wówczas metodologii badań literackich oraz nowych kierunków w psychologii i pedagogice. Następnie piszę o znaczeniu teorii Romana Ingardena dla metodologii zorientowanych w latach 70. XX wieku na odbiorcę literatury i przechodzę do nowoczesnych sposobów postrzegania ucznia. Studencki sposób postrzegania i definiowania nastolatka – jako człowieka i jako odbiorcy literatury oraz rozumienia formuły „spotkania z Innym”, ujmowania i opisywania relacji osobowych, zachodzących w toku lekcji literatury przedstawiam w rozdziale 3. W rozdziale 4. koncentruję uwagę na roli studiów nad literaturą w procesie odkrywania przez studenta samego siebie i osoby ucznia. Piszę w nim o znaczeniu wybranych zagadnień literaturoznawczych dla przedmiotowej kwestii. Tym samym sięgam do różnych odmian antropologii literatury, krytyki etycznej i interpretacji hermeneutycznej. Tę część rozprawy zamykają wnioski badawcze na temat tego, czym okazała się literatura i jej funkcje dla słuchaczy z grupy S w wymiarze osobistym, naukowym i zawodowym. W centrum zaś rozdziału 5. sytuuję ucznia. Dlatego w tej części pracy zamieszczam wnioski z badań nad nieukierunkowanym spotkaniem dzieci i młodzieży z utworami: Andersena, Mrożka i Wilde’a. Na podstawie analizy zebranego materiału wydzielam trzy antropologiczne kategorie szkolnego odbioru tekstów autorstwa wymienionych tu pisarzy. W zamykającym rozważania rozdziale 6. prezentuję koncepcję badań eksperymentalnych, przeprowadzonych wśród słuchaczy z grupy ES. W rezultacie wyodrębniam trzy strategie studenckiego spotkania z nastolatkami: kontrolno- oceniającą, antropologiczno-etyczną i intrapersonalną. Wydzielenie dwóch ostatnich – jako najbardziej pożądanych w procesie otwierania przyszłych polonistów na ucznia – było uwarunkowane kontekstualnym kontaktem słuchaczy ze świadectwami szkolnego odbioru literatury.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Krakówpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 725pl_PL
dc.subjectliteraturoznawstwopl_PL
dc.subjectdydaktykapl_PL
dc.subjectrelacje nauczyciel-uczeńpl_PL
dc.titleOsoba ucznia w świadomości studentów polonistyki. O związku literaturoznawstwa z dydaktykąpl_PL
dc.title.alternativeThe Person of Pupil in the Perception of Polish Philology Students. On Relations between Literary Studies and Didacticsen_EN
dc.typeBookpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record