Now showing items 162-181 of 694

  • Jak dzisiejsza młodzież interpretuje dzieła filmowe. Wnioski dla dydaktyki polonistycznej 

   Skowronek, Bogusław (2010)
   The article presents the ways of understanding films, typical of secondary-school youth. The pattern of youth’s interpretation of films is called “anthropological interpretation of films”. It combines the postulates of ...
  • Jak się moja wieś "urbanizowała" 

   Kobylińska, Józefa (2010)
   The article presents the demographic-sociological effects brought by the change of status of the town – earlier a village – Mszana Dolna when it received the municipal charter. The process of renaming the town’s streets ...
  • Jan Kulpa jako pedagog i dydaktyk 

   Jedliński, Ryszard (2010)
   The author of the article discusses the biography and works of Professor Dr. Hab. Jan Kulpa, one of the first academic employees of the Literature and Polish Language Didactics Department of the Higher School of Pedagogy ...
  • Janiny Porazińskiej dialog z tradycją 

   Mączyński, Maciej (2011)
   The article discusses the elements of tradition in the language of Janina Porazińska’s children’s fiction. The vocabulary of her prose, with elements such as compounds, diminutives, determining adjectives and neologisms, ...
  • Jedzenie jako tekst kultury. Zarys problemu 

   Skowronek, Bogusław (2012)
   The article defines food as discursive text. The category comprises food items, the general process of eating, the individual act of eating. The author discusses the problem by showing how it functions in different fields ...
  • Język dawnych statutów premonstrateńskich : interpretacje 

   Mączyński, Maciej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   Przedmiotem niniejszego opracowania jest język dawnych dokumentów klasztornych dotyczących polskich zgromadzeń norbertańskich, dla których stały się one podstawą organizacji życia codziennego. Dokumenty te to tłumaczenia ...
  • Język i styl korespondencji Józefa Ignacego Kraszewskiego : analiza pragmatyczna (na podstawie listów emigracyjnych do Władysława Chodźkiewicza) 

   Olma, Marceli (2003)
   Podstawę materiałową pracy stanowi zbiór 220 listów przebywającego na emigracji (głównie w Dreźnie i w licznych miejscowościach uzdrowiskowych) J. I. Kraszewskiego do W. Chodźkiewicza, podróżnika-orientalisty, tłumacza i ...
  • Język IT w tłumaczeniu 

   Gajda, Radosław (2013)
   The world of new technology and therefore our contemporary one is developing at an extraordinary rate. This evolution requires a lot of changes, not only technological, but also mental and linguistic ones. Usually ...
  • Język polski na Grodzieńszczyźnie 

   Konczewska, Katarzyna (2015)
   Celem pracy jest ukazanie wszystkich sfer aktualnej dystrybucji funkcjonalnej języka polskiego na Grodzieńszczyźnie i analiza cech charakterystycznych dla polszczyzny grodzieńskiej w celu przedstawienia najbardziej pełnego ...
  • Język polski – między tradycją a współczesnością : księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego 

   Dunaj, Bogusław; Kowalikowa, Jadwiga; Choińska, Krystyna; Majdak, Magdalena; Bańko, Mirosław; Dźwigoł, Renata; Gatkowska, Izabela; Migdał, Jolanta; Piotrowska-Wojaczyk, Agnieszka; Mycawka, Mirosława; Piela, Agnieszka; Piotrowicz, Anna; Witaszek-Samborska, Małgorzata; Puda-Blokesz, Magdalena; Przybylska, Renata; Drozd, Barbara; Falana-Jafra, Anna; Kucharzyk, Renata; Kuska, Wojciech; Kwaśnicka-Janowicz, Agata; Pałka, Patrycja; Mazur, Rafał; Żebrowska-Mazur, Barbara; Kobus, Justyna; Kostecka-Sadowa, Anna; Kulak, Ilona; Piechnik, Anna; Sobolewska, Katarzyna; Wełpa-Siudek, Agnieszka; Bogusz, Bogusław; Garnek, Małgorzata; Jurczyńska-Kłosok, Agnieszka; Kananowicz, Tatiana; Kochmańska, Wioletta; Lech-Kirstein, Danuta; Tabisz, Anna; Misiuk, Sebastian; Pachowicz, Małgorzata; Duska, Joanna; German, Jan; Gierczak, Sylwia Katarzyna; Gorzelana, Joanna; Janowska, Aleksandra; Kowalska, Danuta; Lewaszkiewicz, Tadeusz; Pietrzak, Magdalena; Majewska-Wójcik, Anna; Rodek, Ewa; Woźniak, Ewa; Wieczorek, Aleksandra; Sagan-Bielawa, Mirosława; Słowik, Małgorzata; Suska, Dorota; Czernek, Paweł; Gozdek, Magdalena; Warda-Radys, Lucyna; Wróbel-Kącka, Karolina; Baranivska, Oksana; Kolberová, Urszula; Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta; Raclavská, Jana; Muryc, Jiří; Roszko, Danuta; Roszko, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
   Tom, który oddajemy w ręce Czytelników, przynosi kilkadziesiąt tekstów autorstwa językoznawców z różnych stron Polski, o tematyce bardzo zróżnicowanej, ale ogniskującej się wokół problemów badawczych polszczyzny – ...
  • „Język polski” jako przedmiot nauczania w opinii uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych 

   Budrewicz, Zofia; Sienko, Maria (2014)
   The authors of the article analyze questionnaires in which students commented on the role of their mother tongue. More than 900 students from selected primary and lower secondary schools in Kraków took part in the study. ...
  • Językowa analiza obrazu wsi w utworach wybranych pisarzy rosyjskich II połowy XX wieku 

   Łubiarz, Magdalena (2019-01-10)
   Celem rozprawy jest lingwistyczna analiza wybranych tekstów pisarzy rosyjskich II połowy XX wieku zaliczanych do tzw. nurtu „wiejskiego” (Wiktora Astafjewa, Wasilija Biełowa, Walentyna Rasputina, Wasilija Szukszyna), a ...
  • Językowe gry z tradycją w blogach politycznych 

   Zbijowska, Iwona (2011)
   The article presents the problem of language games with tradition in political blogs. The analyzed material comes from blogs written by well-known figures from politics and the media. The examples show intertextual ...
  • Językowe konceptualizacje czynności autoerotycznych. Rekonesans lingwistyczno-kulturowy 

   Skowronek, Bogusław (2012)
   Article discusses linguistic conceptualisations of autoerotic activities- sexual sphere rejected culturally and linguistically, mostly in European culture. Analyses of particular linguistic forms taken from dictionaries ...
  • Językowe mechanizmy dyskredytacji przeciwnika we współczesnym dyskursie politycznym (na materiale wybranych blogów) 

   Zbijowska, Iwona (2014)
   Charakterystyka pracy w języku polskim: Kluczowym zagadnieniem pracy są mechanizmy dyskredytacji przeciwnika politycznego. Jako obszar badawczy obrano blogi prowadzone przez polityków (Joanna Senyszyn, Janusz Palikot, ...
  • Językowe sposoby wyrażania aktu śmierci w dawnych inskrypcjach nagrobnych z cmentarza Rakowickiego w Krakowie 

   Steczko, Iwona (2011)
   The paper discusses the depictions of death and dying from the epitaphs at the Rakowicki Cemetery in Krakow. The epitaphs analyzed come from mostly non-extant gravestones form the period 1803–1865 recorded in the 19th ...
  • Językowe wykładniki emocji w angielskim przekładzie Lalki Bolesława Prusa 

   Trochimiuk, Krzysztof (2011)
   Rozprawa jest próbą analizy wybranych językowych wykładników emocji, które pojawiły się w Bolesława Prusa i jej angielskim przekładzie - The Doll. W pracy omówione zostały leksykalne i fonetyczne nośniki emotywnych komunikatów ...
  • Językowo-kulturowy obraz łyka w świetle dawnych frazeologizmów i przysłów 

   Młynarczyk, Ewa (2015)
   The article deals with phraseologisms and proverbs which contain the component łyko (phloem). The analysis of collected material made it possible to reconstruct the linguistic view of old reality connected with low ...