Numer 6 (2014)

Spis treści:
  ROZPRAWY I STUDIA
 1. Stefana Żeromskiego koncepcje edukacji kulturowej - Maria Jolanta Olszewska
 2. Polonistyczna edukacja formalna a problematyka gender - Magdalena Stoch
 3. Kilka uwag o edukacji filmowej (w kontekście kultury partycypacji) - Bogusław Skowronek
 4. Kultura i natura w Pikniku pod Wiszącą Skałą Petera Weira oraz w Zagadce Kaspara Hausera Wernera Herzoga. Analiza porównawcza - Grzegorz Wójcik
 5. Edukacja telewizyjna jako forma edukacji kulturowej (ujęcie psychokulturowe) - Agnieszka Ogonowska
 6. Technologie mobilne w edukacji kulturalnej - Agnieszka Słaby
 7. Rodzaje gier użytkowych (serious games) oraz ich zastosowanie w edukacji – opis zjawiska - Paweł Świątek
 8. Edukacja performatywna jako skuteczny model nauczania - Marek Pieniążek
 9. O kłopotach edukacji teatralnej w dobie wszechobecnej (po)nowoczesności i nieobecnej tradycji - Ewa Łubieniewska
 10. Intermedialna kampania społeczna: Mafia dla psa - Anna Ślósarz
 11. Jan Kalwin „dla opornych”. Popularyzacja kalwinizmu w internetowych i pozainternetowych sferach kultury popularnej - Katarzyna Skowronek
 12. Wielkie wyłączenie, czyli jak uczyć o „nowych nowych mediach” - Zbigniew Bauer
 13. Rola i znaczenie edukacji psychologicznej nauczycieli w kontekście zmian społeczno-kulturowych w Polsce - Piotr Słowik
 14. Współczesny (neo)nomadyzm a edukacja kulturowa - Mateusz Szubert
 15. SPRAWOZDANIA
 16. Sprawozdanie z konferencji: „Nowa psychologia mediów 2” - Patrycja Włodek, Natalia Zborowska
 17. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, Bieszczad i Sądecczyzny” - Magdalena Stoch
 18. RECENZJE
 19. Sieć i e-osobowość, czyli o nowych (potencjalnych) sposobach profilaktyki uzależnień, diagnozy i leczenia patologicznego użytkowania Internetu - Agnieszka Ogonowska
 20. WSPOMNIENIA
 21. Wspomnienie o Zbigniewie Bauerze - Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Recent Submissions