Recent Submissions

 • Psychological methods in research on didactics of physics 

  Rosiek, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
  The development of electronics, digital technology, and IT tools has been progressing quickly in all aspects of human life in recent years. The significant development and the contribution of physics to the formulation ...
 • pH kolem nás - testování vody v okolí Plzně 

  Nodzyńska-Moroń, Małgorzata (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 2024)
 • Media in education & Education in the media 

  Nodzyńska-Moroń, Małgorzata (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 2024)
  In the digital age, the symbiotic relationship between media and education has become an integral facet of the learning landscape. The book “Media in Education & Education in the Media” delves into the multifaceted ...
 • Global and local educational projects 

  Nodzyńska-Moroń, Małgorzata (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 2024)
  In an era defined by rapid technological advancements, shifting educational paradigms, and global challenges, the book “Global and Local Educational Projects” emerges as a testament to the diverse initiatives shaping ...
 • Developing key competences 

  Nodzyńska-Moroń, Małgorzata (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 2024)
  In the dynamic landscape of education, the role of teachers has transcended the traditional boundaries of information delivery to becoming architects of meaningful learning experiences. As we navigate the evolving needs ...
 • Laryngograph as a tool in diagnosis of voice and speech process disorders 

  Brzdęk, Ewa; Zielińska, Jolanta; Kulinowski, Wojciech (2017)
  The electroglottography method is an instrumental analysis using a device called Laryngograph, which is presented in a practical application in diagnosis issues of the speech signal for people with voice disorders. In ...
 • Using the semiotic potential of virtual artifacts in developing algebraic thinking 

  Solarz, Izabela (2020)
  The main goal of the research I report here was to determine whether a special kind of tool like a computer game, can help children to learn how to operate on algebraic symbols and also how to solve linear equations. I ...
 • Affective transgression and meta-affect: an exploration of processes for belief change in mathematics education 

  Pieronkiewicz, Barbara; Goldin, Gerald A. (2020)
  In underachieving students, well-established beliefs about mathematics or about their own ability may underlie response patterns of fear and/or aversion sometimes termed “math anxiety”. Here we consider some possible ...
 • Different perspectives on transgressions in mathematics and its education 

  Tall, David; Semadeni, Zbigniew; Goldin, Gerald; Pieronkiewicz, Barbara; Vandoulakis, Ioannis; Heuer, Karl; Sarikaya, Deniz; Soto-Andrade, Jorge; Diaz-Rojas, Daniela; Yáñez-Aburto, Alexandra; Zazkis, Rina; Gavala, Tadeáš; Lukáč, Stanislav; Liljedahl, Peter; Allan, Darien; Maree, Jacobus Gideon (Kobus); Kania, Sylwia; Rodd, Melissa; Duda, Janina; Wadoń-Kasprzak, Katarzyna; Solarz, Izabela; Barnett, Janet Heine; Can, Cihan; Clark, Kathleen M. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
 • Bezołowiowe tytaniany ferroelektryczne 

  Suchanicz, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  W monografii przedstawiono podstawowe informacje dotyczące polaryzacji dielektryków, efektów: elektrostrykcyjnego, piezoelektrycznego, piroelektrycznego oraz ferroelektrycznego, w tym właściwości ferroelektryka klasycznego, ...
 • Nanostrukturalne powłoki z udziałem dwuborku tytanu do zastosowań przeciwzużyciowych 

  Twardowska, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
  Badania nad otrzymywaniem nanostrukturalnych powłok funkcjonalnych są motywowane zarówno względami poznawczymi, jak i licznymi możliwościami ich zastosowań przemysłowych. Atrakcyjność powłok nanostrukturalnych typu Ti-Si-C ...
 • Wybrane zagadnienia teorii układów krzywych płaskich 

  Pokora, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2022)
  Teoria układów hiperpowierzchni to jeden z najbardziej klasycznych obszarów badań leżący na pograniczu geometrii algebraicznej, kombinatoryki, topologii algebraicznej, geometrii różniczkowej, etc. Ze względu na wysoką ...
 • Charakterystyka mikrostruktury i właściwości zgrzein FSW wybranych stopów aluminium 

  Mroczka, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
  W niniejszym opracowaniu przedstawiono rezultaty eksperymentów zgrzewania oraz wyniki badań zgrzein płyt siluminu podeutektycznego AlSi9Mg (odlanych grawitacyjnie) i blach wykonanych ze stopów aluminium 2017A oraz 6082. ...
 • Rozumowania w matematyce elementarnej : hipotezy, twierdzenia, dowody 

  Ciosek, Marianna; Żeromska, Anna K. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Niniejsza praca zawiera materiały do wykorzystania na ćwiczeniach z dydaktyki matematyki. Nie obejmują one całego zakresu zagadnień przewidzianych do opracowania w ramach tego przedmiotu. Mają za zadanie pomóc studentom ...
 • Metodologia matematyki jako przedmiot badań antropomatematycznych 

  Żeromska, Anna K. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Niniejsza monografia stanowi próbę syntetycznego przedstawienia rozważań teoretycznych oraz wyników badań dydaktycznych, prowadzonych przeze mnie w latach 1998–2012, przedmiotem których był proces nauczania i uczenia się ...
 • Computer use by nine-year-old children 

  Muchacki, Mateusz (2013)
 • Polska i Ukraina : problemy i perspektywy 

  Boiko, Oleksander; Baranovskyi, Feliks; Kamionka, Mateusz; Rosół, Katarzyna; Malik, Szymon; Mróz, Franciszek; Sławińska, Sylwia; Martynenko, Volodymyr; Kuzmenko, Yulia; Stach, Łukasz; Pylypenko, Volodymyr; Doroshko, Mykola; Berezin, Sergei; Burenkov, Victor; Dudka, Larisa; Bacic-Saliszewska, Alina; Salata, Oksana; Humeniuk, Olena; Petrychenko, Kateryna; Potapenko, Maksym; Ratsilevych, Andrii; Mozgawa, Konrad; Klymovska, Svitlana; Udovenko, Oleksii (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
  Monografia ta jest zbiorem dwudziestu trzech rozdziałów opracowanych przez polskich i ukraińskich badaczy, którzy reprezentują różne dziedziny nauki. Dzięki temu książka zyskuje walor interdyscyplinarności oraz zapewnia ...
 • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna 

  Sobczyk, Wiktoria (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
  Nowoczesne metody dydaktyczne akcentują potrzebę wszechstronnego, interdyscyplinarnego kształcenia. Aby nauczać o środowisku naturalnym, o wpływach antropogenicznych na jego elementy, nauczyciel powinien posiąść szeroką ...
 • Matematyczne uogólnianie : możliwości uczniów i praktyka nauczania 

  Zaręba, Lidia (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  Ze względu na empiryczny charakter pracy część teoretyczną ograniczam do rozdziału I, w którym analizuję pojęcie uogólniania głównie z punktu widzenia dydaktyki matematyki, w powiązaniu z psychologią i filozofią ...
 • Pomiar samooceny rozumienia wykładu 

  Rosiek, Roman (2009)

View more