Debata Edukacyjna ( ISSN 1895-2763 ) to recenzowane Czasopismo Naukowe Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wydawane w formie rocznika .

Czasopismo wpisuje się we współczesny nurt pedagogicznego myślenia .
Tematyka każdego numeru oscyluje wokół najbardziej aktualnych nurtów, tendencji, kwestii dyskusyjnych wyłaniających się z bieżących problemów edukacyjnych. W czasopiśmie znajdują się zarówno artykuły o charakterze teoretycznym jak i badawczym oraz informacje o konferencjach naukowych i recenzje publikacji naukowych.

"Debata Edukacyjna", rocznik, wersja pierwotna drukowana, ISSN 1895-2763


RADA REDAKCYJNA:

 • dr hab. Barbara Kędzierska prof. UP - redaktor naczelny
 • dr Olga Wyżga - sekretarz
 • dr hab. Joanna M. Łukasik - sekretarz
 • dr Danuta Topa - sekretarz
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
 • dr hab. Zofia Szarota prof. UP
 • dr hab. Andrzej Ryk prof. UP
 • dr hab. Ireneusz Kawecki prof. UP
 • dr hab. Jiří Prokop
 • prof. dr hab. Johann Magenheim
 • dr hab. Miroslav Gejdoš

REDAKTORZY TEMATYCZNI:

 • Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, APS - pedagogika rynku pracy
 • Prof. dr hab. Johann Magenheim, Uniwersytet w Paderborn - technologia kształcenia
 • Dr hab. Zofia Szarota prof. UP - pedagogika społeczna i andragogika
 • Dr hab. Andrzej Ryk prof. UP - teoria wychowania i pedagogika ogólna
 • Dr hab. Ireneusz Kawecki prof. UP - pedagogika ogólna i metodologia badań
 • Dr hab. Miroslav Gejdoš, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku - pedagogika ogólna i teoria wychowania
 • Dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof. UP - edukacja zdrowotna
 • Dr hab. Jiří Prokop, Uniwersytet Karola w Pradze - pedagogika porównawcza

RECENZENCI:

 • Prof. dr hab. Janusz Mastalski, UJP2
 • Prof. dr hab. Mirosław Szymański, APS
 • Dr hab. Małgorzata Duda prof. UJP2

REDAKTORZY JĘZYKOWI:

 • Dr Anna Ślósarz - język polski
 • Dr Anna Ścibor-Gajewska - język angielski

REDAKTOR STATYSTYCZNY:

 • Dr Sławomir Trusz

Strona internetowa Debata Edukacyjna

Collections in this community

Recent Submissions

View more