Recent Submissions

 • Żołnierskie narracje o wojnie światowej 1914-1918 : strzelcy, legioniści, Polacy w armii austro-węgierskiej 

  Rozmus, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Powstawanie niniejszej książki zainicjowały prace autora nad twórczością Zbigniewa Herberta. Może to wydawać się dziwne i metodologicznie bezzasadne, lecz jak wyjaśnić użycie fragmentu wiersza Pięciu pochodzącego z tomu ...
 • Epitafia i wyrocznie : szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji 

  Dróżdż, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Wiedza z zakresu antropologii pisma ułatwia rozumienie książki i czytelnictwa, ale jest wciąż fragmentaryczna i nieadekwatna do zróżnicowanych potrzeb kulturowych, jakie rozwija współczesna bibliologia. Budowanie kultury ...
 • Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe 

  Szczerbowski, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
  Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe to książka o sposobach komunikowania w nieoficjalnych sytuacjach, gdy przekazywana informacja, która ma charakter mniej lub bardziej poufny i ekspresywny, podkreśla istnienie ...
 • Kultura malajska = Kebudayaan Melayu 

  Szczerbowski, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Kultura malajska, którą wywodzący się od Praaustronezyjczyków Malajowie określają nazwą kebudayaan Melayu, jest nader interesującym przedmiotem badań ze względu na swoją historię i teraźniejszość jako swoiste połączenie ...
 • Kultura hawajska = Ka Mo'omeheu Hawai'i 

  Szczerbowski, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
  Kultura hawajska to w pierwotnym zamyśle drugi tom publikacji Wyspy Hawajskie. Język i tradycja (Szczerbowski 2006a), opartej na poglądzie, że pełniejsze poznanie kultury jakiegokolwiek narodu nie jest możliwe bez poznania ...
 • Tendencje imiennicze w powiecie bocheńskim (na przykładzie księgi metrykalnej parafii Chronów z XIX wieku) 

  Wróbel-Kącka, Karolina (2021)
  The aim of the article is to present the tendencies of names in the Bochnia district on the example of the record book of the Chronów parish from the 19th century. The sketch will analyze the issue of the popularity of ...
 • Mitologizmy frazeologiczne w najnowszych ujęciach lingwistycznych 

  Puda-Blokesz, Magdalena (2021)
  The present study represents an overview and a synthesis of the latest linguistic findings regarding phraseology with provenance in (Greco-Roman) mythology. The text refers to the most recent works, mostly published after ...
 • Frazeologizm (tam) gdzie diabeł mówi dobranoc w słowniku i w tekstach. Formy zmodyfikowane 

  Dźwigoł, Renata (2021)
  The purpose of the paper is to present the phraseological unit, which is used for naming and visual demonstration of distant, secluded, hard-to-reach and forgotten places. The subject of analysis are notations of this ...
 • Język polski – między tradycją a współczesnością : księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego 

  Dunaj, Bogusław; Kowalikowa, Jadwiga; Choińska, Krystyna; Majdak, Magdalena; Bańko, Mirosław; Dźwigoł, Renata; Gatkowska, Izabela; Migdał, Jolanta; Piotrowska-Wojaczyk, Agnieszka; Mycawka, Mirosława; Piela, Agnieszka; Piotrowicz, Anna; Witaszek-Samborska, Małgorzata; Puda-Blokesz, Magdalena; Przybylska, Renata; Drozd, Barbara; Falana-Jafra, Anna; Kucharzyk, Renata; Kuska, Wojciech; Kwaśnicka-Janowicz, Agata; Pałka, Patrycja; Mazur, Rafał; Żebrowska-Mazur, Barbara; Kobus, Justyna; Kostecka-Sadowa, Anna; Kulak, Ilona; Piechnik, Anna; Sobolewska, Katarzyna; Wełpa-Siudek, Agnieszka; Bogusz, Bogusław; Garnek, Małgorzata; Jurczyńska-Kłosok, Agnieszka; Kananowicz, Tatiana; Kochmańska, Wioletta; Lech-Kirstein, Danuta; Tabisz, Anna; Misiuk, Sebastian; Pachowicz, Małgorzata; Duska, Joanna; German, Jan; Gierczak, Sylwia Katarzyna; Gorzelana, Joanna; Janowska, Aleksandra; Kowalska, Danuta; Lewaszkiewicz, Tadeusz; Pietrzak, Magdalena; Majewska-Wójcik, Anna; Rodek, Ewa; Woźniak, Ewa; Wieczorek, Aleksandra; Sagan-Bielawa, Mirosława; Słowik, Małgorzata; Suska, Dorota; Czernek, Paweł; Gozdek, Magdalena; Warda-Radys, Lucyna; Wróbel-Kącka, Karolina; Baranivska, Oksana; Kolberová, Urszula; Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta; Raclavská, Jana; Muryc, Jiří; Roszko, Danuta; Roszko, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Tom, który oddajemy w ręce Czytelników, przynosi kilkadziesiąt tekstów autorstwa językoznawców z różnych stron Polski, o tematyce bardzo zróżnicowanej, ale ogniskującej się wokół problemów badawczych polszczyzny – ...
 • Lektury licealne a kino komercyjne : aksjologiczny wymiar edukacji filmowej 

  Ślósarz, Anna (Wydawnictwo Zakonu Pijarów, Kraków, 2002)
  Niniejsza książka dotyczy aksjologicznego wymiaru filmów wykorzystywanych w licealnej edukacji polonistycznej oraz ich potencjalnego wpływu na systemy wartości uczniów. Główna teza to stwierdzenie, że licealiści postrzegają ...
 • L’ uso del trapassato prossimo nella traduzione di Heban di Ryszard Kapuściński 

  Scarpel, Sebastiano (2020)
  The aim of this paper is to analyze the use of the Italian pluperfect (trapassato prossimo) in the translation of the travel memoir Heban, written by the Polish author Ryszard Kapuściński. The study focuses on certain ...
 • Note sur le passé imperfectif factuel en polonais et ses correspondants français 

  Nowakowska, Małgorzata (2020)
  In Polish, some usages of the Past imperfective tense have factual meaning. It appears when an imperfective verb denotes neither an action in progress nor a repeated action. According to specialists in Slavic languages, ...
 • Systèmes linguistiques et textes en contraste : études de linguistique slavo-romane 

  Inkova, Olga; Nowakowska, Małgorzata; Scarpel, Sebastiano (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
 • Rezultatywność w języku francuskim i polskim 

  Nowakowska, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
  Język francuski wyraża rezultatywność za pomocą czasów złożonych zbudowanych z czasownika posiłkowego w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym oraz z imiesłowu biernego. Takich czasów w systemie języka polskiego brak. ...
 • Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim 

  Witalisz, Alicja (Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków, 2016)
 • Na granicy pisma : o technologiach poetyckiego wydarzenia 

  Pieniążek, Marek (2020)
  The article deals with the new possibilities of sharing poetic experience. On selected autobiographical examples of poetic recordings the author discusses the genre status of the voice poetry. Analyses show various ...
 • Media w służbie polonisty 

  Ślósarz, Anna (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2008)
  Współczesna dydaktyka zmierza w kierunku usprawnienia, uprzystępnienia, uatrakcyjnienia i unowocześnienia procesu dydaktycznego. Służą do tego m.in. środki dydaktyczne (nazywane też pomocami naukowymi), które w opinii ...

View more