Recent Submissions

 • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna 

  Sobczyk, Wiktoria (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
  Nowoczesne metody dydaktyczne akcentują potrzebę wszechstronnego, interdyscyplinarnego kształcenia. Aby nauczać o środowisku naturalnym, o wpływach antropogenicznych na jego elementy, nauczyciel powinien posiąść szeroką ...
 • Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki 

  Morbitzer, Janusz (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2007)
  Celem niniejszej pracy jest ukazanie złożoności zagadnienia edukacyjnych zastosowań mikrokomputera, a w szczególności pokazanie jego powiązań z humanistycznymi wartościami pedagogiki. Bez postrzegania tego tak bardzo ...
 • Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym 

  Kurek, Sławomir (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2008)
  Głównym celem opracowania jest przedstawienie zróżnicowania typologicznego starzenia się ludności Polski w układzie statycznym i dynamicznym w świetle wybranych parametrów struktury wieku ludności oraz dokonanie klasyfikacji ...
 • Análisis comparativo del orden de los constituyentes proposicionales en español y en polaco 

  Kucała, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
  Praca, z zakresu językoznawstwa porównawczego, traktuje o szyku wyrazów w języku hiszpańskim i polskim oraz o czynnikach ułatwiających lub utrudniających zmianę szyku. Badaniu poddano struktury jednopredykatowe, które ...
 • Mity i utopie pedagogiczne 

  Dróżdż, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000)
  Celem niniejszej pracy jest zachęcenie czytelnika do refleksji na temat podstaw pedagogiki w świetle mitów i utopii społecznych. Nauczyciele, pedagodzy, badacze kultury i studenci kierunków humanistycznych, do których ...
 • Kraków : studia z dziejów miasta : w 750 rocznicę lokacji 

  Polek, Krzysztof; Wilczyński, Marek; Ciecieląg, Jerzy; Rajman, Jerzy; Kiryk, Feliks; Jureczko, Andrzej; Noga, Zdzisław; Leśniak, Franciszek; Popiołek, Bożena; Chudzio, Hubert; Żaliński, Henryk; Sroka, Łukasz Tomasz; Karolczak, Kazimierz; Kudła, Lucyna; Michalski, Czesław; Hampel, Józef; Trojański, Piotr; Chrobaczyński, Jacek; Zapalec, Anna; Nowarski, Czesław; Mazur, Janina (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2007)
  Pracownicy Instytutu Historii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej mają niewątpliwie szczęście, ale i honor pracować w mieście dla historii naszego kraju szczególnym. Nie ma historii Polski bez Krakowa, ...
 • Franciszek Mączyński (1874-1947) - krakowski architekt 

  Solewski, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
  Franciszek Mączyński (1874-1947) - architekt, budowniczy, konserwator zabytków, urbanista, ale również projektant witraży i rysownik, uczeń Sławomira Odrzywolskiego, współpracownik Tadeusza Stryjeńskiego - wywarł niemały ...
 • Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne 

  Domagała-Kręcioch, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2008)
  Problematyką zarówno niepowodzeń szkolnych, jak i niedostosowania społecznego zajmowało się wielu pedagogów i psychologów. Dużo uwagi poświęcono każdemu z tych zagadnień oddzielnie, natomiast w dostępnej i znanej mi ...
 • Polityk Hotelu Lambert generał Ludwik Bystrzonowski (1797-1878) 

  Chudzio, Hubert (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2008)
  Niniejsza praca poświęcona jest działalności politycznej i wojskowej generała Ludwika Bystrzonowskiego. Przedstawiona jest w układzie chronologiczno-rzeczowym i podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym ukazane ...
 • Elżbieta Drużbacka : język i tekst : studium lingwistyczne 

  Rittel, Teodozja (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2007)
  Elżbieta Drużbacka, której twórczość przypada na pierwszą połowę XVIII wieku (ur. ok. 1695 r., zm. 14 marca 1765 r. w Tarnowie), a o której współcześni mówili „Sapho polska”, „Muza sarmacka”, „Celebrissima Poloniae ...
 • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki. T. 8 

  Aleksiewicz, Anna; Tadeusiewicz, Hanna; Koredczuk, Bożena; Konopka, Maria; Gruca, Anna; Sowiński, Janusz; Szornel-Dąbrowska, Barbara; Колосовська, Ольга; Konarska-Pabiniak, Barbara; Dymmel, Anna; Gomoliszek, Joanna; Sanojca, Karol; Stinia, Maria; Wrona, Grażyna; Kramarz, Henryka; Znajomski, Artur; Pękalska, Marta; Rausz, Monika; Lechowski, Piotr; Pieczonka, Marek; Tłuczek, Ewa; Wójcik, Ewa; Strzebońska, Anna; Maresz, Barbara; Sikora, Anna Elżbieta; Lorens, Beata; Dzieniakowska, Jolanta; Kulka, Bronisława; Jakubek, Mariusz; Gzella, Grażyna; Sokół, Zofia; Kurek, Artur; Kaleta, Andrzej; Przeniosło, Małgorzata; Toczek, Alfred; Szafraniec, Bogna; Białokur, Marek; Kuzicki, Jerzy; Trojanowski, Piotr; Michalski, Czesław; Seniów, Jerzy; Педич, Василь; Matras, Wanda; Тельвак, Вiтaлiй; Przeniosło, Marek; Dziki, Sylwester; Ratajczak, Tomasz; Zięba, Michał; Kużmina, Dariusz; Jazowska-Gumulska, Maria; Bańdo, Adam; Woźniakowski, Krzysztof; Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006)
  Konferencje Kraków-Lwów: książki - czasopisma - biblioteki XIX i XX w. (najpierw ogólnopolskie, ostatnio już międzynarodowe) organizowane są cyklicznie co dwa lata przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstw ...
 • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki. T. 7 

  Kuźmina, Dariusz; Pietrzkiewicz, Iwona; Cieślak, Stanisław; Gwioździk, Jolanta; Lorens, Beata; Aleksiewicz, Anna; Sowiński, Janusz; Konopka, Maria; Kotłobułatowa, Irina; Wójcik, Ewa; Jaskuła, Roman; Rausz, Monika; Kaleta, Petr; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Batorowska, Hanna; Oberbek, Jan; Stinia, Maria; Błażejewska, Joanna; Białokur, Marek; Kowalewska, Jadwiga Teresa; Kramarz, Henryka; Pękalska, Marta; Kubis, Barbara; Lechowski, Piotr; Głowacki, Albin; Woźniakowski, Krzysztof; Światek, Lilianna; Rzadkowolska, Magdalena; Pieczonka, Marek; Gzella, Grażyna; Kuzicki, Jerzy; Sokół, Zofia; Tłuczek, Ewa B.; Michalski, Czesław; Toczek, Alfred; Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta; Sanojca, Karol; Góra, Barbara; Jazowska-Gumulska, Maria; Ergetowski, Ryszard; Grześkowiak, Joanna; Lachendro, Jacek; Seniów, Jerzy; Trudzik, Artur; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Borowiec, Piotr; Jarowiecki, Jerzy; Degen, Dorota; Gomoliszek, Joanna; Ladorucki, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
  Niniejszy siódmy z kolei tom przynosi różnorodny, bogaty dorobek z ostatniej konferencji Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, która odbyła się w dniach 19 i 20 listopada 2003 r. Pomieszczono w ...
 • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6, cz. 2 

  Jarowiecki, Jerzy; Gzella, Grażyna; Kramarz, Henryka; Zięba, Michał; Sokół, Zofia; Tłuczek, Ewa; Białokur, Marek; Toczek, Alfred; Seniów, Jerzy; Ciwkacz, Olga; Góra, Barbara; Wrona, Grażyna; Konarska-Pabiniak, Barbara; Bańdo, Adam; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Borowiec, Piotr; Michalski, Czesław; Patelski, Mariusz; Lachendro, Jacek; Trudzik, Artur; Głowacki, Albin; Kolasa, Władysław Marek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
  Niniejszy, szósty z kolei tom zawiera różnorodny, bogaty dorobek konferencji pt. Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, zorganizowanej przez IBiIN w Krakowie w dniach 19-20 listopada 2001. Obrady ...
 • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6, cz. 1 

  Aleksiewicz, Anna; Konopka, Maria; Jaskuła, Roman; Kowalewska, Jadwiga Teresa; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Kuzicki, Jerzy; Nowacki, Roman; Wójcik, Ewa; Pieczonka, Marek; Ossowski, Jerzy S.; Woźniakowski, Krzysztof; Studnicka-Gizbert, Maria; Szocki, Józef; Kołosowska, Olga; Wałek, Bożena; Gwioździk, Jolanta; Pietrzkiewicz, Iwona; Marszalska, Jolanta M.; Dziki, Sylwester; Górecka, Ewa; Fitowa, Alina; Adamczyk, Kazimierz; Światek, Lilianna; Dróżdż, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
  Niniejszy, szósty z kolei tom zawiera różnorodny, bogaty dorobek konferencji pt. Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, zorganizowanej przez IBiIN w Krakowie w dniach 19-20 listopada 2001. Obrady ...
 • Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

  Żmijewska, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
  Podjęta przeze mnie problematyka znajduje swoje odniesienia w dwu nurtach badań teorii i praktyki edukacyjnej dotyczącej edukacji wczesnoszkolnej. Wątek pierwszy stanowią rozważania dotyczące procesu oceniania osiągnięć ...
 • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 5 

  Jarowiecki, Jerzy; Aleksiewicz, Anna; Tadeusiewicz, Hanna; Dunin, Janusz; Cariowa, Natalia; Kaczur, Irina; Olga, Kolosowska; Gwioździk, Jolanta; Grabski, Władysław Maria; Dymmel, Anna; Toczek, Alfred; Nowacki, Roman; Kuzicki, Jerzy; Zięba, Michał; Wójcik, Ewa; Patelski, Mariusz; Woźniakowski, Krzysztof; Pietrzyk, Bożena; Pieczonka, Marek; Wałek, Bożena; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Konopka, Maria; Pietrzkiewicz, Iwona; Tokarska, Anna; Chlewicka, Aldona; Ptasińska, Małgorzata; Główacki, Albin; Rausz, Monika; Zając, Józef; Warda, Kazimierz; Kuberski, Leszek; Dziki, Sylwester; Jaskuła, Roman; Gzella, Grażyna; Korczyńska-Derkacz, Małgorzata; Sokół, Zofia; Szocki, Józef; Bąbiak, Grzegorz Paweł; Kramarz, Henryka; Karolczak, Kazimierz; Bujak, Jan; Michalski, Czesław; Wrona, Grażyna; Bańdo, Adam; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Lachendro, Jacek; Ossowski, Jerzy S.; Seniów, Jerzy; Rogoż, Michał; Studnicka-Gizbert, Maria; Kolasa, Władysław (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2001)
  Tom piąty zawiera artykuły i komunikaty stanowiące dorobek V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, zorganizowanej w 1999 roku przez Instytut Bibliotekoznawstwa ...
 • Jak porozumiewają się dzieci niesłyszące z osobami słyszącymi : analiza wybranych interakcji komunikacyjnych 

  Rakowska, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000)
  Oczekiwania społeczne wobec placówek oświatowych przeznaczonych dla uczniów nie słyszących nastawione są na efekty uzewnętrzniające się między innymi stopniem opanowania systemu języka polskiego w wyniku rehabilitacji ...
 • Książka w świecie utopii 

  Dróżdż, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006)
  The heterogeneous and multilayer structure of the book makes it an artifact (a literary piece of work that makes itself) difficult to define. Its basic cultural functions remain unchanged but in social conceptions and ...
 • Od strony Kresów : studia i szkice. Cz. 2 

  Borek, Piotr; Budrewicz, Tadeusz; Naruniec, Romuald; Zeller, Izabela; Stachura, Renata; Konopka, Maria; Kramarz, Henryka; Kowkiel, Lilia; Bursztyńska, Halina; Ossowski, Jerzy S.; Białota, Marek; Wrona, Grażyna; Wójcik, Ewa; Woźniakowski, Krzysztof; Turkiewicz, Halina; Kolasa, Władysław; Kobylińska, Józefa; Szczurowska, Bożena; Jurkenas, Juozas (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000)

View more