Numer 1 (2010)

Spis treści:
 1. Przedmowa - Maria Jędrychowska
 2. Akademickie a szkolne czytanie tekstu literackiego (zróżnicowanie potrzeb i możliwości badacza i ucznia jako odbiorców) - Regina Pawłowska
 3. Komplementarność wiedzy wyjaśniającej i interpretacyjnej w kształceniu polonistycznym - Kornelia Rybicka
 4. Problem tajemnicy poezji w edukacji szkolnej - Maria Gorlińska
 5. Традиции Болеслава Пруса в творчестве Зофьи Налковской (к проблеме интерпретации) - Светлана Мусиенко
 6. Kilka uwag o pracy z tekstem poetyckim w gimnazjum - Magdalena Marzec
 7. Problem szkolnej interpretacji tekstów w perspektywie podmiotowości - Dorota Amborska-Głowacka
 8. Interpretacja jako rozmowa - Dariusz Szczukowski
 9. Licealne (prze)boje z ironią, czyli skąd się biorą trudności w interpretacji tekstów ironicznych - Agata Wójtowicz-Stefańska
 10. Lektura Norwida we współczesnych podręcznikach gimnazjalnych do literatury i kultury - Paweł Sporek
 11. Z problemów odbioru klasyki w gimnazjum na przykładzie rozważań o ludowości ballad Adama Mickiewicza - Jolanta Fiszbak
 12. Między cogito a dubito. Uczniowskie drogi nie tylko do Różewicza - Maria Kwiatkowska-Ratajczyk
 13. Empatia i hermeneutyka. Poszukiwanie relacji - Elżbieta Mikoś
 14. Jak patrzeć w dwa okna? Niebo Wisławy Szymborskiej a szkolne interpretacje - Grażyna Tomaszewska
 15. Wolność jak chałwa? O uwarunkowaniach szkolnego dialogu interpretacyjnego - Janusz Waligóra
 16. Biblijne czytania na lekcjach języka polskiego - Małgorzata Wójcik-Dudek
 17. Dwa mitologiczne pojedynki: Dawida z Goliatem, Hektora z Achillesem - Kordian Bakuła
 18. Szaleństwo jako sposób działań polonistycznych - Stanisław Bortnowski
 19. Scenariusze dla nauczycieli a analiza języka poezji - Marta Szymańska
 20. Sprawność tekstotwórcza maturzystów w zakresie interpretacji fragmentu prozy (nowa matura) - Jerzy Podracki, Katarzyna Kozłowska
 21. „Rozprawka z czytania ze zrozumieniem” – czyli o najnowszej formie matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym - Beata Prościak
 22. Czytając Herberta. Poezja autora Rovigo w świetle sztuk plastycznych i muzyki - Dominika Dworakowska-Marinow, Małgorzata Gajak-Toczek
 23. Motyw tańca w literaturze i malarstwie (w perspektywie kulturowej) - Elżbieta Mazur
 24. Szkolna interpretacja w epoce mass mediów i multimediów - Аnna Ślósarz
 25. Jak dzisiejsza młodzież interpretuje dzieła filmowe. Wnioski dla dydaktyki polonistycznej - Bogusław Skowronek
 26. Warunki odbioru dzieła malarskiego w szkole, czyli o strukturowaniu sytuacji wytwarzania znaczeń - Piotr Kołodziej
 27. Interpretacja jako dialog. W poszukiwaniu celów i metod interpretacji dzieła malarskiego - Dorota Karkut
 28. Nowy obraz ojczyzny w romantyzmie polskim (na przykładzie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza) - Elena Bilutenko
 29. Mickiewicz i Miłosz – miejsca wspólne - Anatol Brusiewicz
 30. Twórczość Stanisława Wyspiańskiego w szkole średniej i wyższej na Białorusi - Helena Nielepko
 31. Problem piękna i brzydoty w twórczości Marii Dąbrowskiej - Irena Chlistowska
 32. Konferencyjne dyskusje o metodycznych problemach kształcenia odbioru tekstów literackich i innych tekstów kultury - podsumowanie - Marek Pieniążek, Katarzyna Lange

Recent Submissions

View more